Dnes se podíváme na vícepísmenné znaky – na dvojpísmenné a trojpísmenné. Protože předpokládám, že jste si vyzkoušeli překlad svých jmen do hieroglyfů podle vzorů v předchozí lekci a ty nejčastější znaky si alespoň trochu pamatujete (a pokud ne, můžete si vytisknout abecedu, aby byl potřebný znak vždy “při ruce”.

Dvoupísmenné znaky

Kromě 24 jednopísmenných znaků, o kterých byla řeč v minulé lekci, používali starověcí Egypťané také znaky s hodnotou dvou hlásek a také znaky s hodnotou tří hlásek. Dvoupísmenný znak je vlastně jeden hieroglyf reprezentující kombinaci dvou hlásek. Existuje okolo stovky dvoupísmenných znaků, ale ne všechny se naštěstí běžně objevují v textech. Proto bude stačit znát asi jen 30 z nich. Následující obrázek představuje ty nejčastěji používané a pokud chcete učit se číst hieroglyfy, nezbývá Vám nic jiného, než se je naučit.

Hieroglyfy

Mnoho dvoupísmenných znaků má i svůj vlastní význam a představují tedy jednotlivá slova. Často jsou doplněny čárkou, tzv. ideogramickým znakem, který nám říká, že napsané slovo odpovídá obrázkové hodnotě znaku. Těmto znakům se říká ideogramy. Zde najdete některé příklady těchto znaků.

Hieroglyfy