Egypština (porovnáme-li ji například s češtinou) nemá specifické koncovky pro pád. Pád lze vyjádřit buď genitivem nebo dativem. U genitivu pak ještě rozlišujeme genitiv přímý a nepřímý. Nejlépe bude ukázat si vše na příkladech.

Genetiv přímý – dvě podstatná jména jsou pevně spojena, tvoří dvojici obsahující řídící a závislé slovo. Egyptština nemá žádné pády, a tak jsou slova ve 2. pádu jednoduše napsána vedle sebe. Nemusí se shodovat ani v čísle, ani v rodě. Následující tabulka ukazuje příklady.

Hieroglyfy

Pokud se použije genetiv nepřímý, napíše se mezi řídící a závislé podstatné jméno píše spojka vyjadřující 2. pád (obdoba anglického “of”).

Hieroglyfy

Výsledek pak vypadá takto:

Hieroglyfy