Stěny nekrálovských hrobek byly poměrně brzy v období Staré říše zdobeny reliéfy, malbami a nápisy. Jsou na nich scény zachycující život starých Egypťanů i krásu hieroglyfů. První velký soubor zádušních textů se objevil na stěnách Venisovy hrobky (poslední faraon 5. dynastie). Na stěnách pohřebních místností té doby nenajdeme malby ani reliéfy, zato jsou zdobeny sloupci hieroglyfů.

Na počátku období Nové říše se objevuje soubor náboženských textů bohatě ilustrovaný. Původně se tento soubor jmenoval „Říkadla pro vycházení na denní světlo“, dnes je to „Kniha mrtvých“. Svým obsahem částečně navazuje na starší soubory – tedy na „Texty pyramid“ a „Texty rakví“. Byla zaznamenávána na papyry, které byly vkládány do rakví, dále se objevují na obinadlech, rakvích a stěnách hrobek. Ke „Knize mrtvých“ byly později přidány další texty, které Egypťané souhrnně označovali „Amduat“ – tedy „Kniha o tom, co je v podsvětí“. Obsahovaly jednotlivé knihy – „Knihu bran“, „Knihu jeskyní“ a další.

Hieroglyfy doprovázely ilustrace

Mezi nejoblíbenější motivy reliéfů v mastabách z doby Staré říše patří výjevy z každodenního života, zemědělské a řemeslnické scény. Zobrazené činnosti byly doprovázeny krátkými hieroglyfickými texty. Výjevy byly ztvárněny velice naturalisticky. Témata maleb v hrobkách ale měla hluboký náboženský význam. Na jedné ze scén zobrazených v Nachtově hrobce z období vlády Thutmose IV. loví zesnulý ptáky, kteří byli považování za spojence Usirova bratrovraha Sutecha. Ptáci a ryby jsou zobrazeny natolik realisticky, že i dnes můžeme přesně určit jednotlivé druhy zvířat.

Na příkladu malby z hrobky královny Nefertari, hlavní manželky Ramesse II., jsou před postavami bohyně Esety a královny hieroglyfické texty, které uvádějí jejich jména a tituly. Před postavou bohyně je napsáno:

Slova pronášenáEsetou

Nad postavou královny je napsán její hlavní titul a jméno v kartuši.

Velká královská manželka , paní Obou zemí Nefertari, milovaná Mutou , ospravedlněná