< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty, které doprovázely zesnulého na věčnost a měly ho zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě. Vešebty byly vyráběny z různých materiálů – například z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene nebo keramiky. Vešebty mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše držely v každé ruce zemědělské nářadí. Vešebty byly vysoké přibližně 10 až 35cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do které se tyto sošky ukládaly.

V období Střední říše se do každého hrobu vkládala obvykle jediná soška vešebtu uložená v modelu sarkofágu. V období Nové říše se počet vešebtů postupně zvyšoval – v hrobce Tutanchamona jich bylo nalezeno 417 vešebtů, v některých hrobkách ale bylo nalezeno až 700 vešebtů! Podle nápisů, které byly vyryty nebo namalovány na soškách zemřelého, měly zastupovat zemřelého při plnění pracovních povinností. Nápisy nebyly pokaždé stejné.

Stručné
“Ať za něj udělá vše, co je třeba.”

Cynické
“No tak (vešebte)! Dostaneš se tam do nesnází, udřeš se k smrti.”

Poetické
“Ó vešebte, ó sykomoro, kterou jsem zasadil, pokud by zesnulá měla vykonávat jakoukoli práci, pokud by měla přenášet písek z Východu na Západ, řekneš – tady jsem.”

6.kapitola z Knihy mrtvých
“Ó vešebte (…), pokud budu povolán k nějaké práci (…), přispěchej, abys namísto mě obdělával pole, zavlažoval břehy (…).”

Text z 6.kapitoly Knihy mrtvých se používal nejčastěji.

Vešebt nebo šabti

Tato slova se používala v různých obdobích. Původně byly sošky označovány slovem šabti neznámého původu. V sajském období začali Egypťané sošky nazývat vešebt (“Ten, který odpovídá”). Původ tohoto slova je pravděpodobně ve slovese wšb, které znamenalo “odpovídat”. Obě slova (vešebt i šabti) spolu ale etymologicky souvisí.

Na počátku Nové říše začaly být skupiny vešebtů organizovány. Základem byl počet 365, kdy na každý den v roce připadal jeden vešebt. Za tímto číslem mohla stát snaha, aby se vešebtové na onom světě příliš neunavily. Tvořily 36 skupin, které odpovídaly stejnému počtu desetidenním “týdnům”. V čele každé skupiny stál představený, který dohlížel na odvedenou práci a celé armádě pak velel vrchní představený.

Vešebty
w + š + b  + t + y + determinativ označující stojící mumii