fbpx

Ve starověkém Egyptě se při výzdobě chrámů (a nejen chrámů) používaly dva druhy reliéfů. První byl tzv. nízký reliéf, jinak také nazývaný basreliéf, který vystupoval z plochy zdi. Druhým byl zapuštěný reliéf, který byl více nebo méně zapuštěn do kamene. Obě techniky mají zcela odlišnou funkci. Nízký reliéf je křehčí a používá se většinou v interiérech, zapuštěný více “zachytává” světlo a proto byl určen pro vnější zdi. V ramessovském období se zapuštěný reliéf používal také uvnitř chrámů.

Řemeslník pod dohledem kněze

Řemeslníci, kteří výzdobu chrámu prováděli, nejprve důkladně očistili zeď a sádrou zarovnali nerovnosti. Pak na ni zakreslili čtvercovou síť, která jim umožňovala přesně načrtnout zobrazení a hieroglyfické texty. Hieroglyfy se psaly červeným nebo černým inkoustem. Nákres zkontroloval kněz a pokud bylo všechno v pořádku, mohl se sochař pustit do díla.

Jakmile byl reliéf hotov, byl pokrytý tenkou vrstvou sádry a vybarven. Na stěnách chrámů byly zachycovány nejrůznější náboženské události související s božstvem, kterému byl chrám zasvěcen – liturgické výjevy nebo procesí posvátných bárek. Také bohové byli zachycováni v nejrůznějších situacích, ale nejčastější bylo zobrazení boha, jak přebírá obětiny od panovníka.

Nad každým výjevem byl znak nebe  a po jeho stranách byla dvě žezla vas , která spojovala nebe se zemí. Celý soubor tak symbolizoval svět, kterému vládne princip Maat a v jeho středu se nacházejí božstva a panovník. Hieroglyfy sloužily jen k popisu nebo případnému zpřesnění výjevu. Nad božstvo se zapisovalo jeho jméno, tituly a slova, která pronášelo a před ním byl uváděn sloupec s popisem, co božstvo poskytuje panovníkovi výměnou za královské obětiny. Stejně tomu bylo i u zobrazené faraona. Nad ním stálo jeho jméno, před ním sloupec textu, který upřesňoval typ obětiny, kterou faraon přináší bohovi. Za faraonem byla ochranná formule.

Nejen pro ozdobu

Zobrazení na stěnách chrámů nebyla jen pouhou ozdobou, ale každé zobrazení mělo konkrétní záměr. Podíváme se na prvky, které se ve výzdobě stěn opakovaly. Spodní část stěn byla povětšinou nezdobená, v horní části byla reliéfní výzdoba uspořádána do registrů. Stěna mohla být zdobena vlysem cheker , který představoval řadu vztyčených konců rákosových rohoží zavázaných na uzel. Někdy mohly být do těchto vlysů zabudovány královské kartuše, někdy kartuše vlysy nahradily úplně.