fbpx

Po smrti Amenemheta III. začala moc vládnoucího rodu znovu upadat, což dokládají i královské hrobky té doby. Amenemhet IV. během své vlády sice dokončil stavební projekty, které zahájil v Fajjúmské oáze jeho otec. Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně mezi Dahšúrem a Lištem je sice připisována tomuto faraonovi (nutno dodat, že ne zcela bez pochybností).

 

Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně

 

Základní údaje o pyramidě:
šířka základny: 52,50 m

Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně, pohled do nitra

Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně měla jádro ze sušených cihel, obložení bylo z vápencových bloků. Pyramida byla však již v dávné minulosti silně poškozena a obložení bylo strháno a nic z něj se nepodařilo nalézt. Nemůžeme tak určit ani sklon stěn nebo výšku pyramidy, můžeme ale předpokládat, že se v základních rysech podobala pyramidě Amenemheta III. v Hawáře. Tato domněnka se opírá o plán substruktury a způsob konstrukce pohřební komory. Někteří egyptologové tuto domněnku ale zpochybňují a pyramidu připisují někomu z 13.dynastie.

Vchod do podzemí byl uprostřed jižní strany pyramidy. Chodba se sestupným schodištěm byla na třech místech opatřena zátarasy. Pohřební komora byla umístěna ve svislé ose pyramidy a zajímavé je, že ji vyplňoval obrovský křemencový monolit, ve kterém byla vytesána jáma pro uložení rakve s mumií. Stropní konstrukci pravděpodobně tvořila sedlová klenba. Zvláštností je zvlněná ohradní zeď ze sušených cihel kolem pyramidy – zvlnění zdi výrazně zlepšoval její stabilitu.

Zdá se, že zádušní chrám k pyramidě přímo nepřiléhal – je možné, že jím byla stavba umístěná ve středu východní části ohradní zdi. Přístup k pyramidě byl v jihovýchodním rohu ohradní zdi.