fbpx

Tutanchamon

Když Tutanchamon usedl na trůn, byl Egypt zmítán náboženskou a politickou krizí. Jeho mládí využil Aje – poručník mladého faraona – ke znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Tutanchaton přijal jméno Tutanchamon a jeho