Chaba

Chaba byl určitě faraonem 3. dynastie, ale přesné pořadí faraonů v této dynastii není dosud známo. Seznamy egyptských faraonů, které vznikly v období Nové říše, se v pořadí faraonů této dynastie neshodují. Chabův “serech”