Přibližně 6km jižně od Gízy, asi v půli cesty mezi Gízou a Abúsírem, se nachází Zawíjit el-Arján. Západně od vesnice se na zvýšeném okraji pouště nachází pohřebiště, které je dnes nepřístupné. Zajímavé je proto, že jsou na něm dvě pyramidy – a obě nedokončené. Chabova pyramida byla projektována jako stupňovitá, ale není zcela zřejmé, kolik stupňů měla mít – odhady se pohybují mezi 5 a 7 stupni. Jádro bylo stavěno metodou dovnitř skloněných vrstev, což je patrné při letmém pohledu na rozvaliny. Proto se této pyramidě faraona 3. dynastie také říká někdy „Vrstvená“.

V podzemní části se Chabova pyramida velmi podobá Sechemchetově pyramidě, její plán je ale jednodušší a vývojově pokročilejší. Přístupová cesta do podzemí se nachází vně pyramidy poblíž severovýchodního nároží. Zpočátku má tvar příkrého schodiště, které vede k otevřenému příkopu směrem k západu.

V místě, kde protíná severo-jižní osu pyramidy, je přerušena vertikální šachtou. Z jejího dna je přístup do horizontální chodby, ze které odbočuje 32 hřebenovitě uspořádaných skladištních komor určených k uložení panovníkovy pohřební výbavy. Další chodba, která vede také ze dna vertikální šachty, končí v pohřební komoře, která je umístěna přesně v ose pyramidy. V komoře se nenacházelo nic, co by svědčilo o uložení sarkofágu.

Pyramidu zkoumal koncem 19. století Maspero, později Morgan a Mansarti. Identifikace majitele se opírá o nález kamenných nádob se jménem faraona Chaby z velkých mastab v sousedství tété pyramidy.

Chabova pyramidaChabova pyramida