Údolí králů má dvě části – východní, kde je 58 hrobek, a západní část. Tam archeologové dosud objevili čtyři hrobky, ze kterých se povedlo určit hrobky faraona Amenhotepa III. a Ajeho hrobka WV 23.

Západní část je velké wádí (pouštní kaňon) o délce 2km ohraničený příkrými svahy. Ajeho hrobka WV 23 se nachází na vzdáleném konci Západního údolí. Blízký generátor produkuje elektřinu pro osvětlení WV 23 v noci, ale bohužel ruší krásné ticho, které v této části údolí panuje.

Ajeho hrobku WV 23 jako první zkoumal Giovanni Belzoni v roce 1816, ale teprve v 70. letech 20. století došlo k jejímu vyčištění a prozkoumání. Starověcí Egypťané zapečetili hrobku nepálenými cihlami a sádrou ve vchodu před místností E (komora se šachtou). Toto zapečetění dokazuje, že hrobka byla použita. Otázka zněla PRO KOHO?

Egyptologové se domnívají, že hrobka mohla být původně určena pro Tutanchamona. Po jeho předčasné smrti si ji přivlastnil Aje, který usedl na egyptský trůn po sňatku s Anchesenamon. Po strmém vstupním schodišti vstupujeme do chodby. Za ní následuje další strmé schodiště a další chodba, která ústí do komory se šachtou. Z této komory se vstupuje do pohřební komory.

Ajeho hrobka WV 23 – pohřební komora

Pohřební komora měla mít původně pilíře, což je patrné při návštěvě této hrobky, ale není jasné, proč stavitelé od tohoto záměru nakonec upustili. Ajeho hrobka se plánem a výzdobou podobá hrobce faraona Tutanchamona. Podle výzdoby obou hrobek dospěli archeologové k závěru, že obě hrobky vyzdobil stejný umělec. Výzdoba v hrobce WV 23 je bohužel poškozená. Něco poškodili již Egypťané, když chtěli skoncovat s amarnským uměním. Něco poškodili později zloději a vandalové.

Žulový sarkofág v pohřební komoře byl rozbitý na kusy a byl přemístěn do Egyptského muzea v Káhiře k restaurování. Archeologové ho vrátili zpátky do hrobky v 90. letech minulého století. Scény na něm pocházejí z Knihy mrtvých a zobrazují bohyně Neit, Selket, Eset a Nebthet a také okřídlený sluneční kotouč. Malé čtverhranné otvory v každé stěně pohřební komory sloužily pro uložení magických cihel, které měly chránit mumii.

3D model hrobky WV23, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky WV23, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 60,17 m
Celková plocha: 212,22 m²
Celkový objem: 618,26 m³

Maximální výška: 5,44 m
Minimální šířka: 1,52 m
Maximální šířka: 8,89 m