fbpx

Údolí králů má dvě části – východní (kde se nachází 58 hrobek a kam míří také většina turistů) a západní (zde jsou objeveny zatím 4 hrobky). Západní část je velké wádí (pouštní kaňon) o délce 2km ohraničený příkrými svahy. Ajeho hrobka WV 23 se nachází na vzdáleném konci Západního údolí jen několik metrů od dvou dalších hrobek – WV 24 a WV 25, které jsou nezdobené. Blízký generátor produkuje elektřinu pro osvětlení WV 23 v noci, ale bohužel ruší krásné ticho, které v této části údolí panuje.

Ajeho hrobku WV 23 jako první zkoumal Giovanni Belzoni v roce 1816, ale teprve v 70. letech 20. století došlo k jejímu vyčištění a prozkoumání. Vykopávky nám prozradily, že Ajeho hrobka WV 23 byla ve starověku zapečetěna nepálenými cihlami a sádrou a to ve vchodu před místností E (komora se šachtou), což je neklamný důkaz o tom, že hrobka byla použita. Otázka zněla PRO KOHO?

Egyptologové se domnívají, že hrobka mohla být původně určena pro Amenhotepa IV./Achnatona, Tutanchamona, Smenchkarea, případně pro dva z těchto tří panovníků, ale nakonec zde byl pohřben Aje (nástupce Tutanchamona). Na prudké schodiště hrobky navazují postupně dvě dlouhé a široké chodby, které jsou odděleny dalším schodištěm. Následuje komora se šachtou, odkud je vstup do pohřební komory.

Ajeho hrobka WV 23 – pohřební komora

Pohřební komora měla mít původně pilíře, což je patrné při návštěvě této hrobky, ale není jasné, proč stavitelé od tohoto záměru nakonec upustili. Plán Ajeho hrobky WV 23 je více ovlivněn královskými hrobkami při Tell el-Amarně než staršími královskými hrobkami z 18. dynastie.

Hrobka je podobná hrobce KV 62, v níž byl pohřben Tutanchamon a dokonce panuje mezi některými egyptology názor, že hrobku KV 62 i WV 23 vyzdobil stejný umělec. Bohužel mnoho výzdoby v hrobce WV 23 je poškozeno – něco poškodili již Egypťané, když chtěli skoncovat s amarnským uměním, které bylo spojeno s nenáviděným Amenhotepem IV./Achnatonem a něco poškodili zloději a vandalové.

Nádherný žulový sarkofág byl objeven rozbitý na kusy a byl přemístěn do Egyptského muzea v Káhiře k restaurování a zpátky do hrobky se vrátil v 90. letech minulého století. Scény na něm pocházejí z Knihy mrtvých a zobrazují bohyně Neit, Selket, Eset a Nebthet a také okřídlený sluneční kotouč. Malé čtverhranné otvory v každé stěně pohřební komory sloužily pro uložení magických cihel, které měly chránit mumii.

Hrobka Aje WV 23

Avstup
Bprvní chodba
Cschodiště
Ddruhá chodba
Ekomora se šachtou
Jpohřební komora
Javedlejší místnost