fbpx
Architektura Nové říše

Asi padesát kilometrů od Edfu v místech, kde se kříží Wádí Mijáh a Wádí Baramija, se nalézá lokalita Kanajs (arabsky "kaple"). Kdysi se tu nacházelo městečko Kanajs, které založil faraon 19. dynastie Sethi I., otec slavného Ramesse II. Kanajs byl ale zároveň i stanicí, odkud se střežily karavanní cesty vedoucí do okolních zlatých dolů. Právě v těchto místech byl postaven skalní chrám Sethi I., který byl zasvěcen Amonovi, Reovi, Ptahovi a samotnému Sethi I. vyprávějí podivuhodný příběh.

Cesta z Edfu ke zlatým dolům ve Wádí Baramija byla obtížně schůdná. Lamači kamene si stěžovali na nedostatek vody a řada z nich v poušti zahynula žízní. Zlato, považované za tělo bohů, bylo v Egyptě vyhledávaným vzácným kovem. Voda se tehdy přepravovala do dolů na oslech. Dodávané množství ale nestačilo, což se projevilo na výnosnosti dolů. Proto Sethi I. pátral po ideálním místě, kde by bylo možné zřídit nádrž a studnu, které by v létě nevysychaly.

Založení města Kanajs a stavba skalního chrámu

Dobové zdroje nehovoří o žádných vrtech, ale zmiňují se o jediném: Sethi I. veden božskou rukou nalezl ideální místo, kde narazil na zdroj podzemní vody napájený přívalovými dešti, které se občas nad oblastí přehnaly. Byl to opravdový zázrak. Na onom místě byla vykopána studna, která ležela na křižovatce dvou wádí. Toto pozoruhodné umístění umožňovalo zásobit vodou všechny okolní lomy, ale i střežit oblast před případnými vpády beduínů.

Na výraz díky bohů založil Sethi I. městečko Kanajs a také kultovní chrám. Nádrž a studna vyhloubené před chrámem byly přístupné všem. Spojením studny s božským kultem dával král najevo všem, kdo vodní zdroj používali, že zlato vytěžené v horách patří jemu, a kdo by si snad chtěl vzácný kov přivlastnit, bude stižen tělesným trestem a prokletím bohů.

Skalní chrám Sethi I. uprostřed pouště

Chrám Sethi I. je vyhlouben do pískovcové skály. Výzdoba vnějších zdí a podzemního naa je velmi zajímavá. Zvenčí je vidět vchod s papyrovými sloupy podpírajícími pískovcový architráv. Ve sloupové předsíni je zdobený strop. Na stěnách jsou zachyceny výjevy, na nichž je Sethi I. přijímán Amon-Reem. Uvnitř chrámu Sethi I. se nachází kolosální královská usirovská socha s bílou korunou na hlavě.

Samotná kaple má rozměry 6,15 x 5,69 metrů a je rozdělena na tři části. Velmi dobře zachovalý strop je zdoben vyobrazením supa s roztaženými křídly. Ve stěně v zadní části kaple jsou výklenky na sochy, před nimiž poutníci a zlatokopové vzdávali úctu objeviteli zázračného vodního zdroje – Sethi I.

Sklaní chrám Sethi I. v Kanajs

Sklaní chrám Sethi I. v Kanajs

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.