fbpx
Pyramidy Staré říše

Menkaureova pyramida je sice mnohem nižší než její dvě „sestry“ na gízské planině ("jen" 65 m vysoká), ale narozdíl Velké pyramidy nebo Rachefovy pyramidy byly na její výstavbu, stejně jako na stavbu zádušního chrámu, použity neobyčejně velké kamenné bloky. Z textů se dovídáme, že faraon často přicházel na staveniště zkontrolovat postup prací a vedoucího stavby nutil dodržovat stanovené termíny. Architekt měl k dispozici padesátičlenný tým dělníků a dva vynikající umělce.

Menkaureova pyramida si z části zachovala svůj žulový obklad, který zůstal nedotčen až do 15. století. Spodní část stavby byla obložena kvádry z červené žuly (tento obklad sahal do výšky 15 m). Poměrně rozsáhlé zbytky žlového obložení můžeme vidět ještě dnes na severní a východní straně. Povrch bloků žulového obložení nebyl vyhlazen – dokončen, což bývá považováno za doklad toho, že ke konečné úpravě povrchu stěn docházelo až v samém závěru stavby a provádělo se shora dolu. Tento postup umožnil dosáhnout značné přesnosti při vyrovnání celé plochy stěn pyramidy.

pyramida
 
Základní údaje o pyramidě:
původní délka základny: 104,6 m
původní výška pyramidy: 66,45 m
úhel sklonu stěn: 51°20´

Menkaureova pyramida, pohled do nitra

Vnitřek pyramidy skrývá mnohá překvapení. Vchod do Menkaureovy pyramidy se nachází v severní stěně, asi 4 metry nad zemí. Chodba za ním však hned prudce klesá až pod úroveň základny. Pak cesta pokračuje vodorovnou chodbou k žulovým dveřím, které vedou do velké, 4 metry vysoké „falešné“ pohřební komory. Na západní straně falešné pohřební komory je ve zdi vytesán výklenek, ve kterém byl uložen sarkofág s Menkaureovým jménem. Podle archeologů ale pochází až z pozdější doby. Sarkofág měl s největší pravděpodobností oklamat případné zloděje.

Skutečná pohřební komora leží v Menkaureově pyramidě pod úrovní základny a musí se do ní tedy sestoupit sešikmeným tunelem vedoucím z „falešné komory“. Tentokrát jde o prostornou místnost, která je celá obložena žulou. Zde byl uložen i faraonův sarkofág z bazaltu, s reliéfobou výzdobou, zobrazující průčelí královského paláce a komplex Džoserovy pyramidy v Sakkáře. Tento sarkofág však zmizel v moři – loď Beatrice, která ho z Egypta převážela do Velké Británie ztroskotala mezi Maltou a Španělskem a potopila se.

Zádušní chrám

Zádušní chrám faraona Menkaurea bezprostředně k severní stěně nepřiléhal a měl téměř čtvercový půdorys. Zřejmě v souvislosti s panovníkovou předčasnou smrtí zůstal nedokončen a byl narychlo dokončen po Menkaureho smrti. Dokončení je z velké části ze sušených cihel a provedl ho pravděpodobně nástupce Menkaurea – Šepseskaf. Ten také pravděpodobně nechal dokončit vzestupnou cestu. Podlahu tvořily vápencové bloky, udusaná hlína s příměsí vápencových zlomků. Boční stěny byly ze sušených cihel, jejich šířka byla téměř 2 m.

Součástí Menkaureova komplexu je i skupina tří pyramid stojících v řadě podél jižní stěny pyramidy. Archeologicky jsou označovány jako G IIIa-c a jsou připisovány královým manželkám. Navzájem jsou si velmi podobné.

pyramida pyramida pyramida
G III a G III b G III c

Pyramida G IIIa je umístěna nejvýchodněji. Má stupňovité jádro, vchod do pyramidy byl uprostřed v severní stěně. Pohřební komora byla vytesána ve skále pod středem pyramidy. V podlaze u její západní stěny byl zapuštěn sarkofág z červené žuly, který byl již v minulosti vyloupen. Před východní stranou stál malý východo-západně orientovaný zádušní chrám.

Poloha a zejména vnitřní uspořádání vedla některé egyptology k závěru, že byla původně kultovní pyramidou, ale sarkofág v podzemní komoře jasně naznačoval, že pyramida byla skutečnou hrobkou. Je však možné, že se skutečně jednalo o kultovní pyramidu později přestavěnou na hrobku. Otázka jména její majitelky však zůstává otevřená.

Pyramida G IIIb se od G IIIa lišila pouze v některých detailech. Rozdílnou polohu měla sestupná chodba, také v ní chyběl zátaras. V sarkofágu z červené žuly, opět umístěného u západní stěny pohřební komory, byly nalezeny kosterní pozůstatky mladé ženy. Před východní stranou stál také malý cihlový zádušní chrám.

Pyramida G IIIc neměla nikdy dokončené obložení. Dokončena nebyla ani pohřební komora. Chyběly v ní také jakékoliv známky pohřbu, což kontrastuje s jasnými doklady kultu v malém zádušním chrámu před východní stranou pyramidy.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.