Hrobka faraona Ramesse VI. KV 9 - Starověký Egypt

Hrobka faraona Ramesse VI. KV 9

Napsal Felgr Pavel on .

Hrobka faraona Ramesse VI. KV 9 je zcela nepochybně nejpůsobivější hrobkou v Údolí králů. Oproti všem ostatním se vyznačuje šířkou chodeb a výškou stropu, takže má mnohem méně klaustrofobní charakter. Výzdoba je malována na jasně bílé pozadí živými barvami, hieroglyfy sice nejsou tak jemné, ale celkový efekt je ohromující. Texty na stěnách jsou z Knihy bran, Knihy jeskyní a Knihy nebes - některé jsou ve výjimečně dochovaném stavu. Ve velké pohřební komoře se zde poprvé objevuje Kniha země.

Stavbu hrobky faraona Ramesse VI. KV 9 zahájil faraon Ramesse V., ale dokončena byla za vlády jeho syna Ramesse VI. Na ostrokonu se dozvídáme, že zde zcela mimořádně byli pohřbeni oba panovníci, ale nalezen zde byl jen sarkofág Ramesse VI. Mumie obou panovníků byly v devátém roce vlády Ramesse IX. přeneseny do skrýše mumií, kterou byla hrobka faraona Amenhotepa II. KV 35.

Hrobka faraona Ramesse VI. KV 9 byla vyloupena pravděpodobně těsně před vynesením mumií a od té doby je otevřená. Vzhledem k rozsahu a důležitosti její výzdoby nabízím ucelený popis výzdoby této hrobky tak jak jej najdete v knize Kenta Weekse POKLADY LUXORU A ÚDOLÍ KRÁLŮ.

Podrobný popis výzdoby hrobky

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě