< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Ramesse II. během vlády svého otce Sethi I. odpovídal za Núbii a tak se není čemu divit, že první stavební činnost Ramesse II. byla právě v Núbii. Zdá se, že během několika let proměnil celou Núbii v jedno velké stanoviště.

Ramesse II. totiž vybudoval v Núbii celý řetězec chrámů. Nejsevernější z nich se nachází v Bét el-Wálí, další z nich se nacházel u Gerf Husseinu. Svatyni zasvěcenou Amonovi a Re-Harachtejovi nechal postavit u Wádí es-Sebua (Údolí lvů).

Bét el-Wálí, nejsevernější chrám v Núbii

Johann Ludwig BurckhardtNejsevernější chrám Ramesse II. v Núbii se nachází v Bét el-Wálí a je zasvěcen Amon-Reovi, Re-Harachtejovi a Chnumovi. Tento chrám byl objeven švýcarským cestovatelem Johannem Ludwigem Burckhardtem.

Chrám Ramesse II. v Bét el-Wálí se skládá ze tří na sebe navazujících místností, přičemž každá z nich je vysoká téměř 3 metry. Na nádvoří (6 x 12,75 m) navazuje 10 m široká a 4 metry hluboká sloupová síň. Samotná svatyně má rozměry 2,8 x 3,7 metrů.

Pokud tedy porovnáme tento skalní chrám v Bét el-Wálí s jinými chrámy Nové řiše (ať už byl jejich stavitelem Ramesse II. nebo jeho předchůdci), jedná se o malý chrám, který ale skrývá tajemství, které zatím nikdo nedokázal uspokojivě vysvětlit.

Kombinace nízkého a vysokého reliéfu

Stěny chrámu Ramesse II. v Bét el-Wálí jsou vyzdobeny reliéfy, které byly napřed provedeny jako tzv. vysoké (vystouplé) reliéfy. U takovéto výzdoby postavy vystupují z plochy ven. Jenže z dosud nevysvětlitelného důvodu umělci během práce přešli od těchto vysokých reliéfů k nízkému (zahloubenému) reliéfu, kdy jsou postavy do plochy zapuštěny. Proč tento nezvyklý postup Ramesse II. připustil?

Vysoký (vystouplý) reliéf může být kdykoliv zahlazen a použit jako nízky, ale zkuste přeměnit nízký reliéf na vysoký. Vysoký reliéf se používal od počátku starověkého Egypta. Nízký reliéf jako první použil kacířský faraon Amenhotep IV./Achnaton, ale tento amarnský experiment netrval ani 20 let. Tutanchamon i Harembeb na svých stavbách použili opět techniku vysokého reliéfu. Proč tedy Ramesse II. použil v tomto chrámu kombinaci obou reliéfů zůstává dosud záhadou.