Zádušní kompex faraona Niuserrea byl poslední v Abúsíru. Nesl název Men-sut-Niuserra neboli „Trvalá jsou Niuserreova místa“. Niuserreho pyramida a pohřební komplex byla poslední, protože vhodné místo prostě došlo. Našly se stopy stavební činnosti Niuserrea v Gíze, ale není pro ně zatím logické vysvětlení.


Zádušní komplex Niuserrea – uspořádání

Zádušní komplex Niuserrea v Abúsíru tvořil údolní chrám, vzestupná cesta, pyramidový chrám a samotná pyramida. Niuserre neměl lehkou výchozí pozici, protože musel dodržet osu nekropole a tak je jeho stavba na této nekropoli poslední v řadě.

Pokud spojíte severozápadní rohy Sahureovy pyramidy, Neferirkareovy pyramidy a Raneferefovy pyramidy, pak tato spojnice směřuje k chrámu slunečního boha Rea v Heliopoli. Tuto tradici mimochodem dodržovali už faraoni 4. dynastie, kteří postavili pyramidy v Gíze. Niuserre se do této spojnice se svojí pyramidou nemohl dostat a tak trochu “vybočuje” z řad svých předchůdců. Na nekropoli prostě došlo místo …

Údolní chrám

Údolní chrám měl celkem dva vchody – jeden na východě, druhý na jihozápadě. Východní vchod tvořily sloupy z červené asuánské žuly, jihozápadní vchod se nacházel v místě, kde byl vstup na celou nekropoli u tzv. Abúsírského rybníka. Oba vchody byly doplněné o dvě přístavní rampy. Podlaha údolního chrámu byla z černého bazaltu – ten měl navozvat dojem egyptské delty, kde byl zázračně zplozen bůh Hor, za jehož personifikaci byl faraon považován.

Pyramidový chrám

Nejzajímavější částí komplexu je pyramidový chrám, který je na východ od pyramidy. Od údolního chrámu vede k pyramidovému chrámu vzestupná cesta, která byla celkem 400 metrů dlouhá a překonávala výšku 28 metrů!

Východní část chrámu se skládala z dlouhé chodby, tzv. pr-wrw, síně velkých, kde se dvorská elita loučila se zesnulým faraonem. Zajímavá byla rovněž architektura dvora chrámu navozující dojem nilské delty a Usirův mýtus – nejvýznamnější pro posmrtný život faraona. Niuserreova pyramida pak byla místem pohřbu tohoto faraona 5. dynastie.

Neferirkareova a Niuserreova pyramida v Abúsíru

Neferirkareova a Niuserreova pyramida v Abúsíru