< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Druhý pylon v Karnaku začal stavět faraon Haremheb a v jeho díle pokračovali pak Ramesse I., Ramesse II. a další práce nechali provést Ptolemaiovci. Egypťané ho částečně postavili z bloků pocházejících ze starších staveb, které nechal na východ od Amonova chrámu postavit Amenhotep IV. (Achnaton).

Před levou (severní) stranou brány pylonu je socha Ramesse II. z červené žuly. U nohou této kolosální sochy stojí v mnohem menším měřítku socha jeho dcery Bint-Anat. Po stranách brány stály další dvě sochy Ramesse II. Jedna z těchto soch je bohužel zničená. Brána Druhého pylonu je 30 m vysoká a za vlády Ptolemaia VIII. musela projít opravou. Před vlastní branou nechal Haremheb stavět malý vestibul, který dokončil Ramesse II.

Když je před vámi Druhý pylon v Karnaku, máte možnost volby – pokud chcete navštívit Muzeum pod širým nebem (Open-air Museum), jděte na sever. Pokud stojíte čelem k Druhému pylonu, vyjděte z Prvního nádvoří branou v jeho severní zdi. Vstup do muzea bude přímo před Vámi. Pokud se ale rozhodnete muzeum z jakéhokoliv důvodu vynechat, projděte na východ skrz bránu Druhého pylonu a vstoupíte do Hypostylového sálu.

Druhý pylon v Karnaku