fbpx

Druhý pylon v Karnaku začal stavět faraon Haremheb a v jeho díle pokračovali pak Ramesse I., Ramesse II. a další práce nechali provést Ptolemaiovci. Částečně byl postaven z bloků pocházejících ze starších staveb, které nechal na východ od Amonova chrámu postavit Amenhotep IV. (Achnaton). Pylon byl nazýván Ozařuje Vaset, méně často také Amon se raduje.

Před levou (severní) stranou brány Druhého pylonu je socha Ramesse II. z červené žuly. U nohou této kolosální sochy stojí v mnohem menším měřítku socha jeho dcery Bint-Anat. Po stranách brány stály další dvě sochy Ramesse II. – jedna z nich je bohužel zničená. Brána Druhého pylonu je 30 m vysoká a opravit ji nechal Ptolemaios VIII. Před vlastní branou nechal Haremheb stavět malý vestibul, který dokončil Ramesse II.

Před tímto pylonem máte možnost volby – pokud chcete navštívit Muzeum pod širým nebem (Open-air Museum), jděte na sever. Pokud stojíte čelem k Druhému pylonu, vyjděte z Prvního nádvoří branou v jeho severní zdi. Vstup do muzea bude přímo před Vámi. Pokud se ale rozhodnete muzeum z jakéhokoliv důvodu vynechat, projděte na východ skrz bránu Druhého pylonu a vstoupíte do Hypostylového sálu.

Druhý pylon v Karnaku, socha Ramesse II.

Druhý pylon v Karnaku, socha Ramesse II.