fbpx

Nejpůsobivější a nejslavnější částí celého Amonova chrámu v Karnaku je zcela jistě právě Hypostylový sál. Ani sebelepší fotografie ani statistické přehledy nám nedokážou tlumočit skutečný dojem z velikosti a krásy tohoto sálu. Hypostylový sál vzbuzuje všeobecný úžas. Egypťané prostor současného sálu chtěli využít pro něco mnohem obyčejnějšího – papyrusovou bažinu. Hypostylový sál byl navržen tak, aby byl v létě pokryt mělkou nilskou vodou, neboť symbolizoval bažinatou zem, obklopující pahorek, na němž byl podle víry starověkých Egypťanů stvořen život.

Za vlády 18. dynastie zde stály dvě řady sloupů po 6 velkých sloupech, které dnes najdeme ve střední (východozápadní) ose sálu. Na sever a na jih od nich vymezovaly zdi kolonádu stejnou, jaká je v luxorském chrámu dodnes. Až za vlády 19. dynastie byly zdi posunuty dál a přidáním 122 sloupů vznikl tento ohromující Hypostylový sál.

Ohromující parametry Hypostylového sálu

Hypostylový sál je 103 m široký, 53 m dlouhý a pokrývá 5500 m2. Jeho strop podepírá 134 pískovcových sloupů. Hlavní osa hypostylového sálu má po obou stranách vždy 6 sloupů, které mají otevřené papyrusové hlavice a dosahují výšky 23 m. Po obvodu měří 10 m a jsou sestaveny z kamenných válců 1 m vysokých o průměru 3 m. Dalších 122 sloupů stojí ve čtyřech skupinách – po dvou na každé straně. Mají zavřené papyrusové hlavice a dosahují výšky 15 m a po obvodu měří 8,4 m. Rozdíl ve výšce dovolil nainstalovat kamenné mříže, které propouštěly světlo. To mělo za následek, že hlavní osa byla vždy jasně osvětlena, ale čím dále od ní se postupovalo, tím více se sál utápěl ve tmě.

S výstavbou hypostylového sálu začal Sethi I., ale plány pro jeho stavbu vznikly už za Ramesse I. Se stavbou pokračoval ještě Ramesse II. Kartuše v severní části jsou Sethi I. a v jižní pak Ramesse II. Najdeme tu ale také jména dalších faraonů – Ramesse I., Ramesse III., Ramesse IV. a Ramesse VI. Je vidět rozdíl v kvalitě výzdoby ve dvou částech sálu. Řemeslníci Sethi I. tesali jemné, pečlivě provedené reliéfy. Výzdoba pořízená za vlády Ramesse II. je provedena rychle, často v zahloubeném reliéfu. Egypťané nevěnovali takovou pozornost detailu a modelaci.

Vnější zdi sálu Hypostylového sálu

Scény na vnitřních zdech hypostylového sálu v Karnaku se zdají být záhadné a plné nepřeložitelných detailů. Tuto část chrámu využívali jen kněží a členové královské rodiny. Vnější zdi měly ale zcela jiný účel. Přístup k nim měli níže postavení kněží a ostatní zaměstnanci chrámu. Náměty, které zdobí tyto zdi nejsou náboženské, zvýrazňují mužnost a statečnost panovníka, který vede své vojsko do boje, svádí těžké bitvy a se slávou se pak vrací do Egypta, aby zajatce daroval chrámu Amenrea.

Nejlepší zpodobení panovníkovi moci zde nechal vytesat Sethi I. na severní vnější zdi Hypostylového sálu. Najdeme tu několik zbytků polychromie, ale také holý kamenný reliéf. Egypťané vše vytesali v jemném a pečlivě vystupujícím reliéfu a jsou tedy nejlépe vidět v ostrém a jasném světle. Zeď byla původně 25 m vysoká a sahala více než 30 m na každou stranu od dveří, které byly uprostřed a najdeme zde skoro 1 000 m2 výzdoby.

Hypostylový sál v Karnaku