fbpx

První nádvoří v Karnaku se rozkládá na ploše o velikosti 100 m na šířku a 82 m na délku. Před stavbou Prvního pylonu to bylo velké, otevřené prostranství s množstvím budov. Z nich se do dnešních dnů dochovaly dvě – malá svatyně Sethi II. v severozápadním rohu nádvoří a svatyně Ramesse III. v jihovýchodním rohu nádvoří. Plán na uzavření prostoru před Druhým pylonem existoval dlouho a jeho realizace trvala několik staletí.

Uprostřed Prvního chrámového nádvoří stály dvě řady po pěti sloupech, které zde nechal postavit Taharka (faraon 25. dynastie). Tyto sloupy tvořily kdysi kiosk, dnes se celý zachoval pouze jediný, pět sloupů po levé straně bylo částečně rekonstruováno. Sloupy měly papyrové hlavice a dosahovaly výšky 19 m. Velký blok alabastru uprostřed nádvoří sloužil jako místo pro uložení bárky během procesí.

První nádvoří v Karnaku
První nádvoří v Karnaku