< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Nalevo od vstupní brány do Prvního chrámového nádvoří se nachází svatyně Sethi II., která se jinak také nazývá Vznešený chrám milionů let. Svatyně má jednoduchou konstrukci a její výzdoba byla provedena zběžně.

Svatyně Sethi II. v Karnaku byla zasvěcena Thébské triádě a sloužila jako jedna z mnoha procesních kaplí, odpočinkových zastávek během velkých procesí s posvátnými bárkami.

Mezi vstupy do tří chodbovitých místností stály sochy Sethi II. Prostřední místnost byla zasvěcena Amonovi, který byl na levé zdi znázorněn v lidské podobě a na pravé zdi pak s beraní hlavou. Levá místnost patřila Mutě a pravá Chonsuovi. Na zdech místností je vyobrazen Sethi II. jak obětuje bohům.

Svatyně Sethi II. v Karnaku