Kurt Heinrich Sethe (1867 – 1934)

jako primán započal Kurt Heinrich Sethe soukromně studovat egyptologii u Adolfa Ermanna. V roce 1907 se stal řádným profesorem egyptologie na universitě v Göttingenu. V letech 1904 – 1905 pobýval několik měsíců v Luxoru a Kairu, aby sesbíral a srovnal texty.

Howard Carter (1874-1939)

Už v 17ti letech byl Howard Carter na doporučení jedné přítelkyně egyptologů, lady Ahmerstové, přijat do Společnosti na výzkum Egypta. Osudovým se pro Cartera stalo setkání s lordem Carnarvonem. Carter byl totiž přesvědčen, že se v Údolí králů nachází hrobka jistého Tutanchamona. Tu také v roce 1922 objevil.

Pierre Montet (1885 – 1966)

Už v jedenácti letech se začal Montet učit hieroglyfickou abecedu. V roce 1939 začínal Pierre Montet devátou sezonu vykopávek v Tanidě, kde objevil nedotčenou hrobku Pasbachaenniuta I. V roce 1940 pak objevil další poklady – tentokrát faraonů Pasbachaenniuta a Amenemopeho.

Jean-Philippe Lauer (1902 – 2001)

Svůj život v Egyptě spojil se Sakkárou a výzkumem Džoserova pyramidového komplexu. Objevil prostory tzv. Jižní hrobky a od roku 1931 byl vedoucím vykopávek v Sakkáře. Po nesčetných měřeních a záznamech různých sakkárských staveb se Lauer pokusil zrekonstruovat tvary a rozměry jednotlivých budov.

Walter Bryan Emery (1903 – 1971)

Walter Bryan Emery objevil rozsáhlé zvířecí pohřebiště v Sakkáře, když při vykopávkách narazil na šachtu zcela zaplněnou mumiemi ibisů. Tento zvířecí hřbitov není zdaleka jediným svého druhu v Egyptě. Největší ptačí hřbitov se nachází v Tuna el-Gebelu u města Hermopolis.

Mohamed Zakaria Goném (1905 – 1959)

Mohamed Zakaria Goném byl egyptský archeolog, který objevil v roce 1952 pyramidu faraona Sechemcheta – pravděpodobného syna faraona Džosera. Sarkofág však byl prázdný a zklamání archeologa obrovské. To se opakovato i u mnoha dalších sarkofágů pocházejících z té doby.

Kent Weeks (1941 – dosud)

Od roku 1993 prováděl profesor Kent Weeks se svým týmem restaurátorské práce v několika hrobkách v Údolí králů. Podařilo se mu objevit první rodinnou hrobku starověkého Egypta – hrobku synů Ramesse II. Je možné, že v hrobce je ještě druhé podlaží, kde budou pohřbeny děti synů Ramesse II.