Hrobka královny Chentkaus I. je dvoustupňová, má téměř čtvercovou základnu (45,5 x 45,8 metrů) a je postavena z vápence a žuly. Sklon stěn je 74° a tím tato hrobka připomíná seříznutou kolmou pyramidu. Zajímavostí také je, že jižní stěnu zdobily niky – motiv, který pochází z raně dynastického období.


Chentkaus I. neměla ani titul “královská dcera” ani “královská manželka”. To by mohlo znamenat, že jejím manželem byl buď obyčejný smrtelník, nebo princ z vedlejší větve. Zdá se, že jejími syny by mohli být Šepseskaf (poslední faraon 4. dynastie) a Veserkaf (zakladatel 5. dynastie).

První stupeň hrobky Chentkaus I. je ze žuly, druhý stupeň ve tvaru sarkofágu není čtvercového, ale obdélníkového tvaru a je postaven z vápence. Je možné, že druhý stupeň byl přistavěn později, protože nestojí nad středem původní stavby, ale je výrazně posunutý k západu. Druhý stupeň je orientován severo-jižním směrem. Celou dvoustupňovou hrobku zdobilo obložení z bílého vápence.

Hrobka královny Chentkaus I. – interiér

Tři prostory pro zádušní kult byly umístěny v jihovýchodní části prvního stupně a vstupovalo se do nich od východu branou z červené žuly. Na vnější straně této brány byly při vykopávkách ve 30. letech 20. století objeveny zbytky hieroglyfů s částečně dochovanou titulaturou, jménem a také s malým vyobrazením královny.

Z původní výzdoby tří prostor pro zádušní kult se dochovalo jen velmi málo zlomků – jedná se například o nepravé dveře, které byly umístěny v západní stěně nejsevernější komory. Na nich byla původně scéna zádušní hostiny a titulatura a jméno královské matky.

Zajímavé vnější prvky hrobky Chentkaus I.

Hrobka se vyznačuje také několika zajímavostmi vně hrobky. Jedním z nich je úzká jáma pro pohřební loď, která se nachází u jihozápadního nároží a je orientovaná východo-západním směrem.

U severovýchodního rohu je zase obdélníková nádrž na dešťovou vodu, která mohla původně sloužit k rituálním účelům. Dodatečně byla kolem hrobky vybudována také cca 3 metry silná zeď a zhruba ve stejném čase jako zeď bylo východně od hrobky postaveno sídliště kněží královniny zádušního kultu. Toto sídliště bylo ve tvaru písmene L a bylo otočeno kratší stranou k Menkaureovu údolnímu chrámu.