< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka KV15 Sethi II. se nachází v jihozápadní části Údolí králů jen několik málo metrů od hrobky KV 14 jeho manželky Tausrety. Hrobka byla otevřena již ve starověku, což dokládají řecká a latinská graffiti. Evropané se do jejích útrob podívali prvně v 18. století a na počátku 20. století ji vyčistil Howard Carter, ale o její výstavbě, výzdobě a jejím využití je dosud několik nezodpovězených otázek.

Hrobka KV15 Sethi II. – plán hrobky

Plán hrobky KV 15 je velice jednoduchý a zkrácený, protože tato hrobka nebyla nikdy dokončena. Původně plánovaná chodba za pilířovou síní „F“ byla rychle přestavěná na pohřební komoru. Sethi II. byl nejstarším synem Merenptaha, ale spory o následnictví na egyptském trůnu a krátká vláda Amenemose vládu Sethi II. zkrátily a zkomplikovaly. Je tedy pochopitelné, že plánování královského pohřbu bylo za této situace nejistou činností.

Vstupní bránu do chodby “B” zdobí postavy bohyně Maat, které klečí na košíku. Dělníci odvedli svou práci precizně, protože reliéfy v této části hrobky jsou vynikající kvality. Dokazuje to například provedení faraonova oděvu. V této chodbě najdeme také Hymnus na Rea. Pečlivě vytesaný a vymalovaný text končí před koncem chodby “B” a nahrazují ho hieroglyfy. Stejná výzdoba je v následující chodbě “C”, kde také pokračuje Hymnus na Rea, ale najdeme tu i knihu Amduat. Chodbu “D” zdobí kniha Amduat a malíři použili na tuto výzdobu červený inkoust.

Místnost “E” není jako bývá tradičně komora se šachtou. Horní části stěn zdobí obrazy bohů, které jsou vyplněny sytě žlutým okrem. Pilířová síň “F” má v zadní části sestupnou cestu a najdeme zde čtyři pilíře a místnost zdobí Kniha bran.

Pohřební komora hrobky Sethi II.

Na pohřební komoru Egypťané rychle upravili původně plánovanou chodba za pilířovou síní. Hrubě vytesané stěny řemeslníci rychle omítli a vyzdobili hrubými malbami z Knihy bran. Strop zdobí malba velké a neobvyklé postavy bohyně Nut. Sarkofág Sethi II. byl z červené žuly a leží rozbitý na podlaze.

3D model hrobky KV15, Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV15, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 88,65 m
Celková plocha: 298,11 m²
Celkový objem: 816,54 m³

Maximální výška: 3,51 m
Minimální šířka: 2,17 m
Maximální šířka: 8,07 m