Hrobka KV15 Sethi II. se nachází v jihozápadní části Údolí králů jen několik metrů od jeho manželky Tausrety (hrobka KV 14). Hrobka byla otevřena již ve starověku, což dokládají řecká a latinská graffiti. Evropané se do jejích útrob podívali prvně v 18. století a na počátku 20. století ji vyčistil Howard Carter, ale o její výstavbě, výzdobě a jejím využití je dosud několik nezodpovězených otázek.

Hrobka KV15 Sethi II. – plán hrobky

Plán hrobky KV 15 je velice jednoduchý a zkrácený, protože tato hrobka nebyla nikdy dokončena. Původně plánovaná chodba za pilířovou síní „F“ byla rychle přestavěná na pohřební komoru. Sethi II. byl nejstarším synem Merenptaha, ale spory o následnictví na egyptském trůnu a krátká vláda Amenemose vládu Sethi II. zkrátily a zkomplikovaly. Je tedy pochopitelné, že plánování královského pohřbu bylo za této situace nejistou činností.

Vstupní brána do chodby „B“ je zdobena postavami bohyně Maat, které klečí na košíku. Reliéfy v této části hrobky jsou vynikající kvality, což je například dobře vidět na oděvu faraona. V této chodbě najdeme také Hymnus na Rea. Pečlivě vytesaný a vymalovaný text končí před koncem chodby „B“ a je nahrazen hieroglyfy, které jsou psány červeným inkoustem. Stejná výzdoba je v následující chodbě „C“, kde také pokračuje Hymnus na Rea, ale najdeme tu i knihu Amduat. Také chodba „D“ je zdobena červeným inkoustem – najdeme zde knihu Amduat.

V místnosti „E“ (tradičně komora se šachtou) nebyla vyhloubena žádná šachta, ale horní části stěn jsou vyzdobeny obrazy soch bohů – jejich hrubé červené obrysy jsou vyplněny sytě žlutým okrem. Pilířová síň „F“ má v zadní části sestupnou cestu a najdeme zde čtyři pilíře. Tato část hrobky je zdobena Knihou bran.

Pohřební komora hrobky Sethi II.

Na pohřební komoru byla rychle upravena původně plánovaná chodba za pilířovou síní. Hrubě vytesané stěny byly omítnuty a vyzdobeny hrubými malbami z Knihy bran. Strop zdobí malba velké a neobvyklé postavy bohyně Nut. Sarkofág Sethi II. byl z červené žuly a leží rozbitý na podlaze.

Hrobka KV15 Sethi II.
Hrobka KV15 Sethi II. – pilířová síň