< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka KV38 byla hrobkou Thutmose I., kterého zde nechal znovu pohřbít za vlády Thutmose III. (jeho vnuk). Do té doby byl Thutmose I. pohřben ve stejné hrobce s královnou Hatšepsut (tedy v hrobce KV20).  Hrobku objevil v roce 1899 Victor Loret a později zde prováděl výzkum i Howard Carter.

Hrobka KV38 – umístění a plán

Hrobka KV38 se nachází v jihozápadní části údolí. V blízkosti hrobky je hrobka Sethnachta a Tausrety (KV 14) a hrobka Sethi II. (KV 15). Půdorys hrobky je jednoduchý – za vstupem je strmá sestupná chodba, která ústí do malé, nerovnoměrně řezané komory. Z této komory vede opět strmý sestup do pohřební komory.

Mumie Thutmose I. se docela nacestovala. Podle nálezů se zdá, že hrobku KV38 architekti budovali pro Thutmose I. Královna Hatšepsut pak pro něj nechala vyrobit nový sarkofág (původně určený pro ní) a nechala ho pohřbít v hrobce KV20 určené pro ní. Když na trůn usedl Thutmose III., nechal dědečka přemístit zpátky do KV38.

Pohřební komora

Pohřební komora má tvar kartuše a má jednu vedlejší komoru. Hrobka byla pravděpodobně nezdobená až na pohřební komoru, kde Loret objevil stopy výzdoby.

Hrobka KV38 Thutmose I.

3D model hrobky KV38; Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 37,31 m
Celková plocha: 133,16 m²
Celkový objem: 207,77 m³

Maximální výška: 2,64 m
Minimální šířka: 1,22 m
Maximální šířka: 5,78 m