fbpx
Egypťané a magie

Hlavní význam ptáků v magických rituálech spočívá v druhu ptáka. Každý typ ptáka se spojuje s určitými sférami života a specifickými hodnotami, jako jsou zdraví, peníze, láska a další. Pro věštění pomocí ptáků se soustřeďujeme na jakýkoliv talisman nebo ozdobu ve formě ptáka případně jeho vyobrazení.

Následující výčet obsahuje některé ptáky, tradičně používané ve věštění, kteří mají stejnou hodnotu i v 21. století.

 • ALBATROS - nositel břemen; prorok počasí. Jeho zabití na vás přivolá kletbu.
 • KOHOUT - ochrana. Střežil dům, když byl pohřben pod základy budovy.
 • JEŘÁB - dobré zdraví a dlouhý Život. Věřilo se o něm, že žije tisíc let.
 • VRÁNA - změna nebo potřeba jít dál. Tradičně nositel neštěstí.
 • KUKAČKA - přináší prosperitu. Při zaslechnutí první kukačky na jaře obracejte v kapse mince, abyste si zajistili blahobyt v příštím roce. Pokud ji slyšíte zprava, brzy budete mít dostatek peněz, ale pokud zleva, pak vám začnou peníze ubývat.
 • HOLUB - smíření, láska. Starodávný symbol harmonie a míru. Bílá holubice létající kolem domu předpovídá někomu z obyvatel brzké manželství nebo milostný vztah.
 • KACHNA - útěcha. Slyšet kachnu z vodní plochy naznačuje prosperitu. Vidět kachnu letící ke slunci je příslib štěstí pro ty, kteří mají starosti.
 • OREL - síla a odvaha. Podle výkladu starověkých Egypťanů orel vlétá každý desátý rok do pekelného ohně. Vzlétne s hořícím peřím do výše a pak se vnoří do moře, čímž symbolizuje obnovu života.
 • SOKOL - ostražitost. Symbol náhlé pohromy nebo hlasatel rychlé, neočekávané změny.
 • HUSA - domácí štěstí. Podle tradice starověkého Egypta husa snesla obrovské kosmické vejce obsahující Rea, boha slunce, jenž přinesl na svět světlo.
 • JESTŘÁB - osvícení. Zasvěcen Horovi, bohu učení. V mytologií starověkého Egypta se říká, že jestřáb je pták slunce, jenž může letět k jeho ostrému světlu, aniž by oslepl.
 • KOLIBŘÍK - radost a pravda. Nositel štěstí a harmonie.
 • IBIS - moudrost. Tento černobílý pták byl v egyptské mytologii zasvěcen Thovtovi, bohu moudrosti a učení, kterého vždy zobrazovali s hlavou ibise.
 • LEDŇÁČEK - harmonie. Výrazně modré peří alkyóna nebo ledňáčka je příslibem klidu po čtyřicet dní od jeho spatření.
 • STRAKA - nositel dobrých zpráv. Podle staré tradice věštění znamená jedna straka zlé osudové znamení, ale straka má i jiné významy ("Jedna je smutek, dvě jsou veselí, tři jsou dopis, čtyři narození, pět je stříbro, šest je zlato, sedm znamená nikdy neprozrazené tajemství").
 • PŠTROS - spravedlnost. U pštrosa, jenž podobně jako mandu a emu nelátá, spočívá věštba ve směru, kterým běží. Maat, bohyně moudrosti a spravedlnosti starověkých Egypťanů, nosila pštrosí pero, které se také používalo na vahách spravedlnosti k vyvážení srdce zemřelého člověka.
 • SOVA - moudrost a učení. Sova je tradičně symbolem moudrosti a učení a je také nositelkou špatných zpráv.
 • PÁV - staří lidé a trvalé štěstí. Páv je starodávným symbolem nesmrtelnosti a také prorok počasí.
 • PELIKÁN - kojení a mateřství. Podle mnoha starých mýtů je samička pelikána proslulá mateřskými instinkty.
 • KŘEPELKA - vášeň a plodnost. Křepelka je pták ohně, jenž se také spojoval s jarem. Symbolizuje vítězství a udatnost a říká se, že se vyznačuje značnou inteligencí a organizačními schopnostmi.
 • KRKAVEC - skrytý potenciál a ztráta předmětů. Někdy byl považován za předzvěst nějaké katastrofy. V době ohrožení a války měl tradičně význam ochránce, stejně jako strážce majetku v domě.
 • VRABEC - soucit. Starý mýtus říká, že vrabec může splnit přání, a že když žije poblíž domu nebo zahrady, obyvatelé mají zajištěno štěstí.
 • RACEK MOŘSKÝ - cestování. O raccích mořských se říká, že v nich sídlí duše zemřelých námořníků.
 • ČÁP - novorozeňata a děti. O čápech se tradovalo, že přinášejí nenarozené děti ze solných bažin, kde žijí pro rodiče čekající na děti.
 • VLAŠTOVKA - útěcha a obnova. Vlaštovka zasvěcená Eset, egyptské bohyni mateřství, je symbolem probuzení a obnovy života po zimě.
 • LABUŤ - tvořivost. Labuť symbolizuje podobně jako egyptská husa kosmické vejce, o němž se věřilo, že obsahuje duše hudebníků, spisovatelů a básníků.
 • KROCAN - altruismus a sebeobětování. Krocani byli v dávných dobách tradičně považováni za symbol obětování.
 • STŘÍZLÍK - vynalézavost. Podle křesťanské tradice je spatření střízlíka na Štědrý den znamením štěstí.

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.