fbpx
Pyramidy Staré říše

Stupňovitá pyramida se nachází v Sakkáře (tzv. sakkárský komplex leží na ploše měřící přibližně 15 ha) a nechal si ji postavit zakladatel 3. dynastie Džoser (Necerichet). Kromě stupňovité pyramidy v Sakkáře si nechal také postavit symbolickou hrobku na královském pohřebišti v Abydu (Abedžu). Tato symbolická hrobka je na místě zvaném Bét-Challáf. Byla postavena jen z nepálených sušených cihel a převyšuje všechny ostatní hrobky v této lokalitě.

pyramida
   
Základní údaje o mastabě: Základní údaje o pyramidě:
původní délka: 71,5 m úhel sklonu stupňů: 72°
původní výška: 8,4 m konečná délka základny: 109 m x 121 m
  výška pyramidy: 62,5 m
   
  Základní údaje o ohradní zdi:
  plocha ohradní zdi: 544.9 m x 277.6 m
  výška ohradní zdi komplexu: 10,5 m

Mastaba

Stupňovitá pyramida je vskutku geniálním dílem, jehož autorem je další významná postava období 3.dynastie - Imhotep. Jádrem stupňovité pyramidy je mastaba čtvercového tvaru - což je něco do té doby neobvyklého. Mastaba čtvercového tvaru při délce jedné strany základny 71,5 m to je do té doby něco nevídaného. Tento čtverec byl vysoké 8,4 m a stal se jádrem pozdější pyramidy.

Stavba stupňovité pyramidy

Nad čtvercovou mastabou byla vztyčena stupňovitá pyramida, která byla jen o málo širší než původní mastaba a byla 4 stupně vysoká. Její stěny jsou orientovány podle světových stran, což je nepochybně náboženský motiv, protože stavba měla být uvedena do souladu s kosmickým řádem. To byla charakteristická idea náboženství Heliopole, které Džoser chránil a Imhotep byl jeho jedním veleknězem.

Ačkoliv se stále objevuje myšlenka, že byla tato pyramida stavěna v několika etapách a pokaždé se změnil její plán, nic z toho, co víme o Imhotepovi nebo o Džoserovi nás nemůže přivést na myšlenku, že by se jednalo o nenápadité a váhavé tvůrce.

Naopak - stupňovitá pyramida byla od počátku chápána jako stupňovitá. Je však možné (a podle archeologů i zřejmé), že pyramida měla mít původně jen 4 stupně a po dokončení těchto čtyř stupňů byly přistavěny další dva stupně a tak dostala stupňovitá pyramida svoji definitivní podobu, jak ji známe dnes.

Nepravý hrob

Jižní hrob tvoří protiklad ke skutečnému hrobu - tedy pyramidě. Je také symbolickým znázorněním duality moci, protože Džoser byl králem Dolního i Horního Egypta. Dvě hrobky tedy symbolizují přiblížení dvou hlavních měst - Abydu (Abedžu) a Memfidy (Mennoferu). Vnější strany superstruktury přiléhající k hrobce jsou zdobeny vlysem vztyčených ochranných kober. Tento královský znak zde byl použit vůbec poprvé.

Výzdoba stupňovité pyramidy

Výzdoba některých částí hrobky je obdivuhodná - destičky z modré fajánse napodobují rohože z rákosí, které byly na stěnách paláce Džosera v Memfidě (Mennoferu). Bylo pravděpodobně úmyslem samotného Imhotepa umístit do kamene rostlinné prvky jako rákos a palmy, kámen zde slouží transmutaci, když pomíjivé mění v nepomíjivé. Tuto myšlenku podporuje také množství komor s potravinami, chlebem, ovocem, klasy obilí, čočkou, hrozny a fíky.

Ohradní zeď komplexu

Obdélníkové prostranství komplexu faraona Džosera, jehož dominantou je stupňovitá pyramida, je obehnané zdí a na tehdejší dobu mělo mimořádný obvod - plných  1645 metrů. Obvodové stěny byly vysoké 10,5 m a byly vystavěny z bílého vápence. Ve zdi bylo naznačeno čtrnáct dvoukřídlých bran, které ovšem nebyly pravé a sloužily jenom jako ozdoba. Byly klamem zhotoveným z kamene, který svým vzhledem připomínal dřevo.

Otevírat se dala jediná - patnáctá brána. Ta je vytesána do jižní stěny komplexu a vstupuje se jí do 54 metrů dlouhé vstupní kolonády. Ta ústí na rozlehlý dvůr, který je mezi Jižním hrobem a Stupňovitou pyramidou. Zajímavé je, že opevnění celého komplexu bylo naprosto precizně promyšleno a realizováno, ale jediný vchod nebyl nijak chráněn. Jeho jedinou obranou bylo to, že byl široký pouze 1 m.

 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.