fbpx

První pylon v Karnaku je opravdu monumentální branou do Amonova chrámu a nic na tom nemění ani fakt, že nebyl nikdy dokončen. První pylon postrádá výzdobu a jeho kameny jsou jen hrubě otesány. Šešonk I. (faraon 22. dynastie) plánoval stavbu tohoto pylonu jako věrnou kopii Druhého pylonu.

Stavba začala až za vlády faraona Nechtnebefa (30. dynastie). První pylon je 113 m široký, 15 m silný a 40 m vysoký. Do každé ze dvou věží pylonu bylo vytesáno 8 velkých oken. Pod nimi byly čtyři niky, které byly určeny pro stožáry, na kterých byly barevné plátěné prapory. Tyto stožáry dosahovaly výšky 46 metrů.

V ose prvního pylonu vede brána, která je vysoká 19 m, široká 7,5 m a hluboká 5 m. Ve starověku tu byly dřevěné dveře pokryté bronzem nebo zlatem zdobeným tepaným reliéfem. Na zdech pylonu jsou dodnes vidět stopy ohně, který dveře zničil v rané době Ptolemaiovců.

První pylon v Karnaku
První pylon v Karnaku