< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Amon

V období Nové říše získal Amon postavení hlavy panteonu. Na Bílé kapli faraona Senusreta I. v Karnaku je popisován Amon jako “král bohů”. Významné postavení získal Amon také díky sloučení se starobylým slunečním bohem Héliopole Reem a tak vzniklo božstvo Amon-Re.

Jméno Amon znamená “Skrytý” a jeden z jeho přídomků zněl “Tajemný ve formě” ačkoliv byl obvykle znázorňován v lidském těle s korunou s dvojicí vysokých per. Jeho manželkou byla supí bohyně Mut a jejich potomkem byl měsíční bůh Chonsu.

Aker

Bůh země Aker byl zosobněním východního a západního horizontu, které znázorňovaly vchod a východ z podsvětí. Bohyně Aker byla znázorněna dvěma lvy sedícími k sobě zády nebo pruhem země se lví nebo lidskou hlavou na každém konci (jednou otočenou k východu a druhou k západu).

Zajišťuje také bezpečnou plavbu lodi boha slunce Rea, když v noci proplouvá podsvětím. Někdy také nese lodní stěžeň. Je rovněž považován za ochránce před hadím uštknutím.

Anubis (Anup)

Anubis (Anup) byl starověký bůh balzamování a hřbitovů v době počátků Staré říše, než se stal bohem mrtvých Usir. Vznášely se k němu modlitby za přechod zesnulých do posmrtného života. I později pomáhal při rozsudcích smrti a doprovázel zesnulé k trůnu Usira – k rituálu vážení srdcí.

Anubis (Anup) byl znázorňován jako šakal nebo muž se šakalí hlavou. Kněží, kteří připravovali těla k pohřbu nosili šakalí masky představující tohoto boha.

Atum

Atum byl samozplozeným bohem stvořitelem, který povstal z pravod chaosu Num, aby vytvořil prvotní pahorek země a dal vzniknout prvkům ve vesmíru. Jako hlava tzv. Enneády (Devatera bohů) měl titul “Pán hranic oblohy”. Jeho kultovním střediskem byla Héliopole.

Atum byl často spojován s královskou mocí, věřilo se, že vynáší mrtvé panovníky z pyramid ke hvězdám. Později začal být ochráncem všech zesnulých na jejich cestě k posmrtnému životu.