fbpx
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Amon

hieroglyfický zápis AmonV období Nové říše získal Amon postavení hlavy panteonu. Takového významu nabyl zejména díky úspěchu místních thébských vládců, kterým se po období rozvratu podařilo znovu sjednotit Egypt a celý jej ovládnout. Na Bílé kapli faraona Senusreta I. v Karnaku je popisován Amon jako “král bohů”.

Významné postavení získal Amon také díky sloučení se starobylým slunečním bohem Héliopole Reem a tak vzniklo božstvo Amon-Re. Byl také spojován s bohem plodnosti Minem – bůh Amon-Min.

Jméno Amon znamená “Skrytý” a jeden z jeho přídomků zněl “Tajemný ve formě” ačkoliv byl obvykle znázorňován v lidském těle s korunou s dvojicí vysokých per. Byl také představován jako beran s rohy směřujícími dovnitř, směrem k hlavě. Jeho manželkou byla supí bohyně Mut a jejich potomkem byl měsíční bůh Chonsu.

Aker

hieroglyfický zápis AkerBůh země Aker byl zosobněním východního a západního horizontu, které znázorňovaly vchod a východ z podsvětí. Bohyně Aker byla znázorněna dvěma lvy sedícími k sobě zády nebo pruhem země se lví nebo lidskou hlavou na každém konci (jednou otočenou k východu a druhou k západu).

Anat

hieroglyfický zápis AnatBohyně války Anat měla chránit faraona v bitvě. Proto byla často znázorňována s kopím, oštěpem a štítem. Anat nosila také vysokou korunu nahoře zdobenou pery. Pochází ze Syropalestiny – byla bohyní Kannanejců a Féničanů.

Bohyně Anat byla údajně sestrou nebo dokonce manželkou nejvyššího boha Féničanů Baala. Je to důkaz toho, že Egypťané přejímali božstva okolních národů.

Anup

hieroglyfický zápis AnupAnup byl starověký bůh balzamování a hřbitovů v době počátků Staré říše, než se stal bohem mrtvých Usir. Vznášely se k němu modlitby za přechod zesnulých do posmrtného života. I později pomáhal při rozsudcích smrti a doprovázel zesnulé k trůnu Usira – k rituálu vážení srdcí.

Anup byl znázorňován jako šakal nebo muž se šakalí hlavou. Kněží, kteří připravovali těla k pohřbu nosili šakalí masky představující tohoto boha.

Astarte

Bohyně Astarte se velmi podobá bohyni Anat. Je také spojována s válkou (především s koňmi a válečnými vozy), byly k ní vznášeny prosby o ochranu panovníka ve válce. Do období 18. dynastie se o jejím kultu v Egyptě nevyskytuje žádná zmínka. Obvykle byla zobrazována jako nahá žena s korunou atef nebo s býčími rohy na hlavě, jak jede na koni. Byla považována za manželku Sutecha a dceru Rea nebo Ptaha.

Atum

hieroglyfický zápis AtumAtum byl samozplozeným bohem stvořitelem, který povstal z pravod chaosu Num, aby vytvořil prvotní pahorek země a dal vzniknout prvkům ve vesmíru. Jako hlava tzv. Enneády (Devatera bohů) měl titul “Pán hranic oblohy”. Jeho kultovním střediskem byla Héliopole.

Atum byl často spojován s královskou mocí, věřilo se, že vynáší mrtvé panovníky z pyramid ke hvězdám. Později začal být ochráncem všech zesnulých na jejich cestě k posmrtnému životu.

AkerAmonAnat
AkerAmonAnat
AnupAstarteAtum
AnupAstarteAtum