Chrámy, které najdeme na území Egypta, rozlišují egyptologové na dva typy a to na chrámy božské nebo na chrámy zádušní. Chrámy božské jsou zasvěceny uctívání božstva nebo skupině božstev (například Amonův chrám v Karnaku (Ipetisut)) a někdy jsou tyto chrámy popisovány jako pozemský domov bohů.

Oproti tomu zádušní (nebo také pamětní) chrámy jsou společně s královskou hrobkou považovány za panovníkova pohřebního komplexu. Ovšem pozor – zádušní chrámy plnily i jiné úkoly, než jen při pohřebních obřadech panovníků. Měly význam pro zádušní kult panovníka, ale měly také významnou úlohu v Krásném svátku Údolí. Při tomto svátku docházelo každoročně ke slavnostnímu spojení živých a mrtvých – faraona a bohů.

 1 Chrám Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu)
 2 Chrám Aje a Haremheba
 3 Chrám Thutmose II.
 4 Chrám Amenhotepa III. a Memnonovy kolosy
 5 Chrám Amenhotepa, syna Hapuova
 6 Chrám Thutmose II.
 7 Chrám Merenptahův
 8 Chrám Tausretin
 9 Chrám Thutmose IV.
10 Ramesseum – chrám Ramesse II.
11 Chrám Amenhotepa II.
12 Chrám Siptahův
13 Chrám Thutmose III.
14 Dér el-Bahrí – chrámy Mentuhotepa a Hatšepsut
15 Chrám Sethi I. v Kurně