fbpx
Architektura Nové říše

Za vlády 18. dynastie byly Théby (Vaset) nejobdivovanějším egyptským městem. Dnes jsou chrámy v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet), které byly součástí původních Théb (Vasetu), nejrozsáhlejší archeologickou lokalitou na světě. Karnak (Ipetisut) byl největším náboženským chrámovým komplexem celého starého Egypta. Jeho nejpůsobivější součástí je Amonův chrám.

Poté, co byli z Egypta posledními králi 17. dynastie vyhnáni Hyksósové, asijský národ, který ovládal sever země ze svého hlavního města Avaris, začala narůstat moc Amonova kněžstva. Postupně došlo k propojení s kultem Rea, a Amon-Re se stal celonárodně uctívaným božstvem. Tento "strážce bezpečí" Egypta byl nadřazen všem ostatním božstvům. Právě Amonovo kněžstvo potvrzovalo oprávněnost faraona nastoupit na trůn a vlastnilo majetek po celém Egyptě.

Faraon a Amonův chrám v Karnaku

Chrám v Karnaku je vlastně komplexem chrámů a kaplí (Ptahův chrám, Chonsuův chrám, chrám Ipet, usirovské kaple), které postupně budovali faraoni 18. a 19. dynastie. Po vítězství nad Hyksósy začala být Amonovi projevována mimořádná vděčnost.Vždyť právě pod jeho záštitou Egypt znovu nabyl svou svobodu. Bylo tedy vhodné postavit bohu – zachránci důstojný chrám odpovídající jeho významu.

Tento zlatý věk Amonova chrámu v Karnaku začíná kolem roku 1500 př.n.l. za vlády Thutmose I. a pokračuje až do vlády Thutmose IV. (cca 1390 př.n.l.). První rozsáhlejší práce na chrámu tedy zahájil Thutmose I. Svatyni přeměnil ve skutečný chrám, jehož architektonický půdorys s obelisky a prvním pylonem byl typickým půdorysem chrámů z období Nové říše. Thutmose II. dílo svého předchůdce ještě rozšířil a nechal vystavět rozlehlý sloupový dvůr.

S nástupem královny Hatšepsut se práce na chrámu v Karnaku dále zrychlila. V Amonově velechrámu nechala Hatšepsut postavit osmý pylon a tzv. Červenou kapli z červeného křemence, která stála uprostřed "paláce Maat". Hatšepsut také přebudovala vstup do svatyně, který se datoval z období vlády Amenhotepa I. Nechala zde vztyčit dva obelisky zakončené pyramidiony z elektra (přírodní slitiny zlata a stříbra), které měly zářit ve slunečních paprscích.

Chrám v Karnaku a Thutmose III.

Podle legendy vyrůstal Thutmose III. v samém srdci Amonova chrámu, kam jej umístila nevlastní matka Hatšepsut do střeženého domácího vězení. Možná právě proto věnoval později Amonově chrámu takovou pozornost. Po dokončení paláce Maat nechal Thutmose vystavět Achmenu, určený pro význačné obřady, a vyhloubit posvátné jezírko s nilometrem. Chrám obehnal ohradní zdí s monumentálními branami z růžové žuly a vytvořil první velké královské nádvoří. Dále mu vděčíme za výzdobu stěn slavné "botanické síně", která je skutečnou encyklopedií rostlin.

Dalším velkým stavitelem byl Amenhotep III. - pod vedením získal Amonův chrám zřejmě největší lesk. Amenhotep IV., pozdější Achnaton, chtěl moc Amonova kněžství oslabit, to se mu nepodařilo, neboť jeho následníci v čele s Haremhebem vrátili Amonovi jeho mocné postavení.

Chrám v Karnaku za vlády 19. dynastie

Další rozkvět chrámu nastal za vlád panovníků 19.dynastie - za vlády Sethi I. a Ramesse II.. Byla vybudována nádherná Velká sloupová síň, obrovský prostor o rozloze 102 x 53 metrů, v němž se do výše 25 metrů zvedalo 134 sloupů. Ramesse II. rozhodl o výstavbě "chrámu Amona, který naslouchá modlitbám", jenž byl jako první přístupný veřejným pobožnostem. Kolem roku 1250 př.n.l. začal úpadek Nové říše a faraonská moc se začala rozdrobovat, jedinou autoritu v Egyptě mělo Amonovo kněžství. To dosadilo na trůn své členy Hrihora a Pinodžema, kteří byli prvními vládci z dynastie králů-kněží.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.