fbpx

Kamose

Hyksósové vládli Egyptu dvě staletí. Teprve poslední thébští vládci 17. dynastie se vzbouřili proti okupantům. Po nelítostném boji Hyksósy vyhnali ze země. Za tento obrat se nejvíce zasloužil Kamose. Jeho bratr Ahmose později dokončil