< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Antef I. byl egyptským faraonem 11. dynastie. Přesněji řečeno – byl faraonem Horního Egypta a za své sídlo si vybral Théby (Vaset). Začátek jeho vlády není přesně znám, jisté ale je, že na trůn nastoupil po Mentuhotepovi I..

Na začátku vlády Antefa I. se Egypt zmítal v anarchii, která nastala po pádu Staré říše. Antef I. se ale vlády chopil pevnou rukou a obsadil několik blízkých území a krajů. Pak přijal Horovo jméno Sehertauej a nechal se nazývat faraonem. Za vlády Antefa I. a jeho nástupců nastal rozkvět Théb (Vasetu), který vrcholu dosáhl v době 18. dynastie.

Tárifská nekropole – saff hrobky

Vlivem místní topografie se na nekropoli El-Tarif (známé jako Saff el-Dawba) vyvinul zvláštní typ skalních hrobek. U menších hrobek nekrálovských osob byl široký dvůr vykopán do štěrku a slínu nízké pouštní terasy. Západní stěnu otevřeného nádvoří tvořila řada těžkých čtverhranných pilířů, která tak představovala fasádu vlastní hrobky. Právě řada pilířů dala tomuto typu pohřební architektury moderní název hrobka saff (saffje znamená arabsky “řada”). 

Saff hrobka Antefa I.

Antef I.Antef I. si nechal postavit hrobku saff značných rozměrů. Komplex se dnes nazývá Saff el-Dawba. Stavba je zapuštěna pod úroveň okolního terénu a má tvar obdélníku o délce 300 metrů a šířce 54 metrů. Podél stran nádvoří architekti navršili 400 000 m3 štěrku a měkkého kamene.

Přední část dvora se bohužel nedochovala, ale zadní část hrobky se širokou fasádou tvořenou dvojitou řadou kamenných pilířů a třemi kaplemi (jednou pro samotného krále a dvěma patřícími snad manželkám) je dosud docela dobře zachovalá. V přední části se nacházela pravděpodobně i vchodová kaple. Protože povrch stěn hrobky a pilířů zvětral, nevíme, zda nebyly původně zdobeny malbami. I tak je Saff Dawaba impozantním dílem architektury, odhalujícím něco ze základů nově ustavené královské moci.

Není vidět sebemenší snahu imitovat královskou pohřební architekturu Staré říše. Místo toho vycházeli thébští panovníci z místních architektonických tradic. Navíc, na rozdíl od mnoha faraonů Staré říše, netoužili po výlučnosti umístění hrobky. Královské hrobky byly stále stavěny na hlavním thébském pohřebišti, na opačném břehu řeky proti městu a jeho chrámům.

Zde bylo místo posledního odpočinku panovníků obklopeno nejen hrobkami úzkého kruhu dvořanů, ale také pohřebištěm místních obyvatel. Menší pohřební kaple stojící podél bočních stran dvora královské hrobky navíc ještě poskytovaly místo pro pohřby některých z jeho přívrženců. Poselství ukryté v této architektuře je proto zaměřeno nejen na vysoké postavení faraona, ale také na skutečnost, že tito panovníci byli pevně zakořeněni v thébském prostředí a v místní společnosti.

Následníci Antefa I.

Následníci Antefa I. (Antef II. a Antef III.) si na nekropoli v Tárifu nechali postavit velmi podobné hrobky saff, poblíž Saff Dawaby. Když Mentuhotep II. přenesl královské pohřebiště do Dér el-Bahrí, bylo to pravděpodobně pouze proto, že v Tárifu již nebyla vhodná stavební místa pro monumentální architekturu.

Kartuš faraona Antefa I.

Hrobka: skalní hrobka v El-Tarifu (Saff el-Dawba)
Předchůdce: Mentuhotep I.
Nástupce: Antef II.
Doba vlády: 16 let