Bitva u Marathónu byla vyvrcholením první fáze řecko-perských válek. Předcházelo jí dobytí Sard Řeky, vyhnání perského místodržícího a následné vypálení města. To rozzuřilo Dareia I. Ten vyslal armádu, která rozdrtila řecké vojsko nedaleko Efesu. Účast Athéňanů (zejména jejich válečného loďstva) pak posloužila Dareiovi I. jako záminka pro vpád do Řecka.

Průběh bitvy u Marathónu

Herodot tvrdí, že perské vojsko Dareia I. dovedl k Marathónu athénský přeběhlík Hippiás, syn dřívějšího tyrana Peisistrata. Řeckému vojsku velel Athéňan Miltiadés mladší. Athény se obrátily s žádostí o pomoc i na Spartu. Sparťané ale pořádali slavnosti, během kterých se nesmělo válčit a tak kvůli tomu nemohli vyrazit hned. Tak se stalo, že se Sparta do bitvy nestihla aktivně zapojit, její vojsko dorazilo až den po bitvě.

Řekové zahájili bitvu útokem. Podle Herodota překonali vzdálenost mezi oběma vojsky během, aby zvýšili svou údernou sílu a vykompenzovali to, že nedisponovali jezdectvem. Vzhledem k tomu, že se na olympijských hrách pořádala klání v běhu se zbrojí, může se tento popis zakládat na pravdě. Miltiadés posílili svůj útvar na křídlech tak, aby mohli Peršany obklíčit.

Perští lučištníci a elitní jednotky sice zastavili a následně zatlačili střed řecké formace, ale perská křídla nevydržela řecký nápor a dala se na ústup. Perské nejlepší jednotky úspěšně bojující ve středu  už ale uniknout nemohly. Athéňané zničili také sedm perských lodí. Peršané uprchli na zbývajících lodích a pokusili se obsadit Athény. Ale athénská armáda se stihla domů vrátit včas a perské lodě krátce nato odpluly.

Maratonský běh

Bitva u Marathónu je spojená s marathónským během. Výsledek střetnutí údajně běžel oznámit z Marathónu do Athén řecký voják jménem Feidippidés. Někdy bývá uváděno jméno Thersippos či Euklés. Běžec v cíli své cesty se slovy „Zvítězili jsme“ dle pověstí vyčerpáním zemřel.

Po tomto údajném exemplárním sportovním výkonu athénského vojenského posla v bitvě u Marathónu byla na obnovených olympijských hrách pojmenována olympijská disciplína maratonský běh (maraton).

Bitva u Marathónu - průběh bitvy