Kartuš NehesejTurínský papyrus uvádí jméno Nehesej ve skupině, která je obvykle ztotožňována se 14. dynastií. Hlavním městem této dynastie byla – podle Manetha – Chois v západní deltě. Nehesej byl vysokým hodnostářem, který na krátkou dobu získal v Avaridě postavení farona. Není známa přesná délka jeho vlády, ale pravděpodobně vládl 3 roky.

Byl to pravděpodobně Egypťan, nebo snad Núbijec (což je doslovný význam jeho jména). Faraon, jemuž původně sloužil, snad nadále vládl v Ictaueji poblíž Lištu, která byla opuštěna až po roce 1685 př.n.l., ačkoli posledním skutečně mocným králem 13. dynastie byl Sebekhotep IV. Je pravděpodobné, že po Sebekhotepově vládě se jednota země začala rozpadat.

Pokud budeme autoritu Neheseje (přesněji její rozsah) definovat lokalitami, kde se objevovalo jeho jméno, potom se jedná o východní deltu od Tell el-Mukdamu po Tell el-Habua. Protože ale jediné památky nalezené na místech, kde původně stály, pocházejí z Tell el-Habua a Tell el-Daby, mohlo být území jeho vlivu daleko menší.

Tell el-Daba

Tell el-Daba