fbpx

Šešonkové (původem Libyjci) uchvátili v Ehnásíje el-Medíně trůn, který zůstal volný po vládě nevýrazných tanidských panovníků a založili 22. dynastii. Šešonkové byla dynastie, která nastolila vojenskou diktaturu. Jejich vláda se postupně rozšířila až k Thébám (Vesetu) a do delty Nilu.

Za vlády 20. dynastie Libyjci představovali silnou kolonii žoldáků žijících v deltě Nilu. Postupem času se poegyptštili, ztratili svou původní identitu a splynuli s novou zemí. Když zemřel poslední faraon 21. dynastie Pasbachaenniut II., zmocnil se trůnu člen rodu Šešonků – Šešonk I.

Šešonk I. a jeho nástupníci

Šešonk I. byl velícím generálem faraonovy armády a oženil se s panovníkovou dcerou Maatkare. Bez problémů tedy převzal žezlo. Kromě sňatku s princeznou posílil a legitimizoval svou vládu přijetím titulatury, která jej spojovala s předchozí dynastií. Svou rezidenci a sídlo centrální moci umístil Šešonk I. do Tell el-Basty. Na dvůr si přivedl nejrůznější hodnostáře libyjského původu, kteří vládli většině velkých měst v deltě Nilu.

Vyplenění Jeruzaléma

Šešonk I. se snažil vrátit zemi její někdejší slávu. Byl především válečníkem a proto dával přednost vojenské cestě a nevěnoval tolik pozornosti pobouření obyvatel, kteří protestovali proti krutosti vojáků a vysokým daním.

Kolem roku 925 př.n.l. podnikl Šešonk I. vítězné tažení do Palestiny. Ještě před tímto tažením obnovil obchodní styky s Byblem, který byl strategickou základnou pro všechny výpady do Asie. V Izraeli vládl tehdy král Šalamoun. Po jeho smrti vypukly spory o nástupnictví mezi Jarobeámem (ten nakonec usedl na trůn) a Rechabeámem, kterého za svého nástupce určil zesnulý Šalamoun. Jejich svárů Šešonk I. dokonale využil, vyslal svoje vojska do Jeruzaléma a vyplenil zdejší chrám. Tím Egypt obnovil své někdejší hranice v Asii a naplnil chrámové pokladnice.

Šešonk I. – stavitel

Šešonk I. se chtěl zapsat do historie také jako stavitel a tak zahájil v Karnaku velké stavební práce a pověřil svého syna Iupuata jejich řízením. Před druhý pylon nechal postavit slavnostní nádvoří se sloupořadím – dnes je označováno jako búbastidský sál. Nechal také na vnější zeď jižní brány vyrýt líčení svého vítězství nad judskými a izraelskými kmeny.

Sfinga představující Šešonka I.
Sfinga představující Šešonka I.; Foto: Katie Chao