< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Takelot II.

Takelot II. byl veleknězem Amona, který ovládal Střední a Horní Egypt. Jeho otcem byl Nimlot C (syn Osorkona II.) a matkou královna Djedmutesankh. To znamená, že byl vnukem Osorkona II. Dvě lunární data patřící

Osorkon I.

Osorkon I. (trůnním jménem Sekhemkheperre) byl druhým faraonem 22. dynastie. Na trůn nastoupil po smrti svého otce Šešonka I., který vládl 21 let. Ten zemřel do roka od vojenského tažení do Palestiny. Poslední rok