fbpx

Šešonk III. vládl podle současných historických záznamů 39 let. Na trůn sice nastoupil po Osorkonovi II., ale nebyl jeho synem, nýbrž vnukem. Jeho otcem byl princ Takelot, který ale záhy zemřel a tak na trůn nastoupil po smrti Osorkona II. jeho vnuk. Proto jeho bratranec Takelot II. napadl jeho nástupnictví  a Egypt byl tak rozdělen a Takelot II. založil v Thébách 23. dynastii.

Aby posílil svůj nárok na trůn, vzal si za ženu svojí tetu Tjesbastperu (dceru Takelota – velekněze boha Ptaha v Memfidě). Protože vládl na svou dobu poměrně dlouho, přežil svých pět synů.

Šešonk III. a konec polytické jednoty

Je pravdou, že nenastupoval na trůn v jednoduché situaci. Takelot II. ovládal Střední a Horní Egypt během posledních 3 let Osorkona II. a prvních dvou desetiletí Šešonka III.

Šešonk III.

 

kartuš faraona Šešonka III.

Hrobka: NRT V. v Tanis
Předchůdce: Osorkon II.
Nástupce: Šešonk IV.
Doba vlády: 39 let

Manželky: Tjesbastperu