fbpx

Takelot II. a Amon-Re v Karnaku

Takelot II. byl veleknězem Amona, který ovládal Střední a Horní Egypt. Jeho otcem byl Nimlot C (syn Osorkona II.) a matkou královna Djedmutesankh. To znamená, že byl vnukem Osorkona II. Dvě lunární data patřící Takelotovi II. uvádějí, že nastoupil na trůn v roce 845 př.n.l.  nebo 834 př.n.l.

Většina egyptologů přijímá hypotézu, že Šešonk III. nastoupil na trůn v Tanisu poté, co Osorkon II. zemřel. Takelot II ovládal Střední a Horní Egypt během posledních 3 let Osorkona II. a prvních 2 desetiletí Šešonka III.

Takelot II. a Padibastet I. – velcí soupeři

Hlavním protivníkem Takelota II. byl Padibastet I., který vládl v Thébách. Kolem 11tého roku vlády Takelota II. proti němu zorganizoval povstání. Toto povstání se Takelotovi povedlo zažehnat. Vládu Takelota II. provázela celá řada nepokojů a povstání. Jednota a síla starověkého Egypta byla už dávnou minulostí …

Složitá situace v dynastii

Takelot II. měl si vzal za velkou královskou manželku Karomama Merymut II. , což byla jeho sestra. Měli spolu několik dětí, ale jistě jsou doložené dvě:

  • Osorkon B byl původně veleknězem Amona v Karnaku, ale později se stal faraonem pod jménem Osorkon III.
  • Bakenptah byl generálem. Jméno generála Bakenptaha stojí na textu, který je datován do 28 roku vlády Osorkona III. Bakenptah zde mát titul bratr krále.
  • S další manželkou jménem Tashep měl syna Nimlota, s manželkou Tabektenasket pak dceru Isetweret.

 

kartuš faraona Takelota II.

Hrobka: neidentifikována v Tanis
Předchůdce: Harsiese
Nástupce: Padibastet I.
Doba vlády: 25 let

Manželky: Karomama Merymut II. (matka pozdějšího faraona Osorkona III.), Tashep, Tabektenasket