Pátým faraonem 22. dynastie byl Osorkon II. – syn Takelota I. a jeho manželky Kapes. Už jeho otec měl problém s uznáváním své vlády v Horním Egyptě a Osorkon II. měl pod svou správou jen Dolní Egypt. Faraonem v Horním Egyptě se prohlásil velekněz boha Amona Herisies (syn Šešonka II.).

Vztahy mezi Osorkonem II. a Herisiesem (byli bratranci) se vyostřili. Teprve po smrti Herisiese kolem roku 860 př.n.l. upevnil svoji pozici. Svého syna Nimlota jmenoval veleknězem Amona v Karnaku. Dalšího syna Šešonka II. pak jmenoval veleknězem Ptaha v Memfidě.

Osorkon II. a zahraniční politika

Osorkon II. měl problémy s udržením vlivu Egypta na území zasahujících Palestinu a Sýrii. Zde se střetával s narůstajícím vlivem Asyrie a její expanse do jižních zemí. V roce 853. př.n.l. došlo u města Karkery k bitvě. Egyptské vojsko a spojenečtí králové z Levanty zastavilo postup Asyřanů vedených Salmanassarrem III. Výrazný vliv Asyřanů se tak odložil až do období 23. dynastie.

Stavební činnost

Nejvýznamnější stavbou Osorkon II. byl chrám kočičí bohyni Bastet v Bubastis. V něm nechal vystavět monumentální síň z červené žuly, vyzdobenou reliefy, které představují faraona a jeho manželku Karomamu, k příležitosti jubilea svátku Hebsed v 22. roce své vlády.

Další stavby nechal postavit v Memfidě, Tanis, Thébách a také v Leontopolis. Votivní nápisy Osorkona II. se zachovaly na různých místech v Egyptě. U druhého pylonu chrámu v Karnaku je obelisk, na němž je nápis, že v 15. roce vlády Osorkona II. došlo k zatmění Měsíce.

 

kartuš faraona Osorkona II.

Hrobka: NRT I v Tanis
Předchůdce: Takelot I.
Nástupce: Takelot II.
Doba vlády: 22 let

Manželky: Karomama, Istemchabit