Osorkon I.
Osorkon I. (trůnním jménem Sekhemkheperre) byl druhým faraonem 22. dynastie. Na trůn nastoupil po smrti svého otce Šešonka I., který vládl 21 let. Ten zemřel do roka od vojenského tažení do Palestiny. Poslední rok vlády svého otce byl jeho spoluvladařem.

Vláda Osorkona I. trvala 35 let a dá se popsat jako prosperující období starověkého Egypta. Navázal na politiku svého otce a po svém nástupu na trůn jmenoval svého syna Šešonka II. veleknězem boha Amona a zbavil tak funkce svého bratra Iupuata.

Pokud se Šešonk II. dostal vůbec na trůn, bylo to na velmi krátkou dobu. Dalším skutečným vládcem byl tedy Takelot I. (889 – 874 př.n.l.) – syn Osorkona I. a jedné konkubíny.

Během své vlády realizoval mnoho stavebních projektů – rozhodně byl jedním z největších stavitelů této dynastie. Klidnou vládu nezažil ani jeho syn Takelot I. ani jeho vnuk Osorkon II., kteří se později setkali s potížemi ovládat Théby a Horní Egypt.

 

kartuš faraona Osorkona I.

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Šešonk I.
Nástupce: Šešonk II.
Doba vlády: 35 let

Manželky: Maatkare B, Tashedkhonsu (matka faraona Takelota I.)