fbpx

Ahmose se narodil v el-Kábu v Horním Egyptě. Stal se důstojníkem na lodi “Divoký býk” za vlády Ahmose I. a byl ještě mladík, když jej faraon vybral, aby nahradil svého otce ve velení královské lodi, čímž odměnil věrnost celé rodiny faraonovi.

Ahmose v čele thébské flotily

První vojenské tažení zavedlo Ahmose před brány Avaridy – hlavního města Hyksósů. Ahmose I. vedl svá vojska po souši, mladý Ahmose velel zbytku thébské flotily na Nilu. Egypťané dobyli Héliopoli a ještě zrychlili svůj postup. O 150km severněji se zmocnili Kantary, aby nepřátelům odřízli ústupovou cestu a znemožnili také příchod případných posil hyksóské armády.

Po dobytí Avaridy pronásledoval faraon Hyksósy až do jejich týlové pevnosti Šaruhén. Na vracející se egyptskou armádu čekalo v Thébách (Vasetu) triumfální přivítání a jednou z nejoslavovanějších postav byl právě mladý Ahmose. Vojáci si ale dlouho míru neužili – v království Kuš vypuklo povstání a u toho nemohl pochopitelně Ahmose chybět.

Ahmose v čele egyptského námořnictva

Nástup 18. dynastie přinesl zásadní změnu egyptské zahraniční politiky. Po Ahmosovi I. dobývali jeho následovníci Amenhotep I. a Thutmose I. rozsáhlá území v Africe a u Eufratu. Ahmose si uchoval svůj vliv i po smrti Ahmose I. za vlády Amenhotepa I., který uznával chrabrost skvělého vojáka a udělil mu titul “velitel královského námořnictva” a také titul “vládcův spolubojovník”, což byla zvláštní výsada. Díky tomu se Ahmose zařadil mezi nejvýše postavené muže v zemi.

Po smrti Amenhotepa I. zůstal věrný novému panovníkovi, kterým se stal Thutmose I. Nová vojenská tažení jej zavedla do Súdánu a Malé Asie, kde se egyptská vojska střetla s vycházející mocností – královstvím Mitanni. Ve svých sedmdesáti letech byl stále členem egyptského námořnictva.

Když odešel na zasloužený odpočinek, obdržel mnohé pozemky a díky rentě, kterou mu vyplácel faraon, mohl všemi vážený voják trávit v poklidu ve svém rodném městě el-Kábu. Než zemřel, neopomněl nechat vytesat příběh svého života na stěny skalní hrobky a díky tomu se nám jeho příběh zachoval do dnešních dní.