Období úpadku

Pianchi byl posledním velkým faraonem starověkého Egypta – jeho následníci podlehli Asyrské říši. Asyřané dobyli Memfidu (Mennofer), severní část Egypta a vyplenili Théby (Vaset). 26. dynastie (664 – 525 př.n.l.) Psammetik I., místní vládce

Psammetik II.

Psammetik II. byl synem Neka II. a královny Chedebnetiretbinet. Během své krátké vlády osobně vedl výpravu proti Ubijcům, což dokládají nápisy na několika stélách a také zmínka Hérodota.  Neko II. předal Psammetikovi II. poměrně