< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Psammetik III. byl posledním faraonem 26. dynastie a jeho vláda trvala jen několik měsíců. Na egyptský trůn usedl v dost složité situaci. Peršané podnikli rozhodující útok na Egypt, Ahmose II. zemřel a novým faraonem se stal nezkušený mladíček.

Bitva u Pelusia

Schylovalo se k rozhodující bitvě mezi Peršany a Egypťany. Na jedné straně Kambýsés II. jako zkušený vojevůdce, na druhé straně mladý a nezkušený Psammetik III. Bitva u Pelusia se odehrála na jaře roku 525 př.n.l. – Peršané rozdrtili vojsko Psammetika III., dobyli Memfidu (Mennofer) a zajali samotného faraona. Peršané ovládli celý Egypt s výjimkou oázy Síwa.

Když Peršané dobyli Memfidu (Mennofer), padl do zajetí a po pokusu zorganizovat povstání proti Peršanům byl popraven.

Kambýsés II. a zajatý faraon Psammetik III.

Kambýsés II. a zajatý faraon Psammetik III.

 

kartuš faraona Psammetika III.

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Ahmose II.
Nástupce: Kambýsés (počátek perské nadvlády)
Doba vlády: 1 rok

Manželky: neznámá