< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Neko II.

Neko II. (syn Psametika I. a královny Mehitenusechet) podporoval Asyřany v jejich boji proti Babylonii. Při výpravě do Sýrie v roce vedené osobně Nekem II. porazili Egypťané u Megida židovského krále Jóšijáše. Na jeho

Haibre

Syn Psametika II. Haibre (biblický Hofra) nevládl stejně jako jeho otec příliš dlouho (asi kolem 9ti let). Během své vlády se Haibre podpořil povstání Židů proti babylonskému králi Nabukadnezzarovi. Toto povstání skončilo nezdarem a