Octavianus i Antonius rozbili své tábory na mysu Actium v Ambrakijském zálivu (dnešní Arta) Jónského moře v jižní části řeckého kraje Épeiros. Na jaře roku 31 př.n.l. došlo k prvním potyčkám. Agrippa, Octavianův vojevůdce, se zmocnil všech ostrovů v pobřežním pásmu a svůj stan zřídil na ostrově Kérkyra (dnešní Korfu). Antoniovy lodě zůstaly odříznuty od zásobování. Na Octavianovu stranu se přidali i králové Thrákie a Paflagonie a co bylo snad ještě horší – přeběhl k němu i kdysi věrný spolubojovník Antonia Dellius s bitevním plánem.

Antonius a Kleopatra se museli pokusit prorazit blokádu s méně početnou flotilou. Spálili tedy těžké egyptské nákladní lodě, které byly příliš pomalé na to, aby unikli nepříteli a válečný poklad byl naloděn na Antonii – Kleopatřinu admirálskou loď. Proti Octavianovým 400 lodí mohl Antonius postavit 4 eskadry – tedy 240 lodí.

Agrippova lest rozhodla bitvu u Actia

2. září roku 31 př.n.l. se po čtyřdenních bouřích začal zvedat lehký vítr a Antoniovy a Kleopatřiny lodě opustily v sevřeném šiku kotviště. Těžké egyptské lodě snadno odrážely útoky lehkých římských triér. Ale po šestihodinovém boji provedl Agrippa manévr, který změnil celou situaci.

Předstíral, že se vzdává a Publicola, který velel pravému křídlu Antoniovy flotily mu sedl na lep a pustil se do pronásledování. Tím ale narušil první linii Antoniovy armády. Toho obratně využil Agrippa a zaútočil na rozloženou flotilu. Kleopatra vše sledovala s odstupem a proklouzla svírající se pastí a dala se na ústup. Antonius skočil do rychlé pětiveslice a následoval ji. Zachránilo se pouze sto lodí.

Antonius i Kleopatra uprchli

Bitva zuřila dlouho do noci. Vítězství Římanů v bitvě u Actia bylo drtivé, ale Antonius s Kleopatrou se zachránili a byli volní. Hrdá Kleopatra odmítla připustit porážku a do Alexandrie vplula s plnými plachtami a ověšená girlandami. Poslední ptolemaiovská panovnice dobře věděla, že Octavianus se nedá tak snadno odradit. Na oslavu svého vítězství nechal Octavianus postavit město Níkopolis nedaleko dnešní Prevezy (Řecko) a pokračoval do Egypta.

Kleopatra nebyla schopná unést porážku své země a ponížená Římem raději zvolila smrt. Podle legendy se nechala uštknout jedovatým hadem ve své hrobce ve společnosti dvou svých nejvěrnějších služebnic.

Bitva u Actia, plánek bitvy

Bitva u Actia, plánek bitvy