Kleopatra II.

Kleopatra II. byla dcerou Ptolemaia V. Epifanea a Kleopatry I. Byla provdána za svého bratra Ptolemaia VI. Filométóra a z tohoto manželství se narodili dva synové – pozdější koregent Ptolemaios Eupator, Ptolemaios (pozdější Ptolemaios

Tell el-Jahúdíja

Tell el-Jahúdíju, egyptsky Perrehermehetiunu (“Příbytek Rea severně od Héliopole”) nazývali Řekové Leontopolis, tedy stejně jako jiné město ležící severněji, které se proslavilo zejména za vlády libyjské dynastie. Tell el-Jahúdíja spadala pod héliopolský kraj a