Manetho

Manetho je jednou z nejproslulejších postav starověkého Egypta. Byl to velekněz héliopolského kultu původem ze Sebennytu v deltě Nilu a žil ve 3. století př.n.l. Když do Egypta přišli první Ptolemaiovci, potřebovali se s