fbpx
Senenmut

Celých dvacet let byl Senenmut nejdůležitější osobností v Egyptě. Tajemný muž, který byl poradcem a architektem královny Hatšepsuty byl vždy středem zájmu historiků. Jaké asi byly jeho vztahy s královnou a jak získal svou obrovskou moc?

Senenmut - vychovatel a architekt

Po smrti Thutmose II. nebyl ještě jeho následník Thutmose III. tak starý, aby mohl vládnout. Jeho teta a nevlastní matka královna Hatšepsut. Ta se ale v pátém nebo sedmém roce regentství se ale nechala korunovat faraonem, aby mohla vládnout neomezeně. V této - pro Egypt ojedinělé události - sehrál podstatnou úlohu Senenmut.

Senenmutova rodina pravděpodobně pocházela z města Armantu. Jeho otec Ramose byl nepříliš významným úředníkem a tak Senenmut pocházel ze skromných poměrů. Žádný z jeho sourozenců ale nedosáhl takového postavení jako on. Za celý svůj život se pravděpodobně neoženil, protože obřad Otevírání úst v jeho hrobce je vykonáván jeho bratrem Amenemhetem.

Senenmutova cesta vzhůru

Za vlády Thutmose II. se Senenmut dostal do služeb královského domu a záhy zde získal důležité funkce. Na prvních stavbách, které nechal Senenmut vybudovat a na nichž je jeho jméno, je zmiňován jako "poručník královské dědičky Neferure", dcery tehdejší královské regentky Hatšepsuty. Místa královských vychovatelů byla velice žádaná, protože po nástupu dědice na trůn význam takového vychovatele vzrostl.

Senenmut, "hlavní mluvčí královny" a "správce domu královské rodiny a Amona" prokázal mimořádné správní schopnosti a tak jeho tituly přibývaly velice rychle. Nejprve byl "představeným všech královských staveb" a posléze i "Velkým Amonovým správcem". To znamenalo hlavní slovo při výběru budoucích kněží mocné karnacké svatyně.

Senenmut řídil budování staveb v areálu Mutina chrámu v jižní části komplexu v Karnaku. Honosil se také titulem "Představený Amonových prací v Džeser-Džeseru", což bylo označení velkého zádušního chrámu, který si královna Hatšepsut nechala stavět na západním břehu Nilu (místo je dnes známo jako Dér el-Bahrí). Pod jeho vedením byly vztyčeny dva velké Amon-Reovy obelisky a vyrostl jeden z nejkrásnějších a nejoriginálnějších zádušních chrámů - Dér el-Bahrí.

Senenmutova hrobka v Šéch Abd el-Kurna

Důkazem Senenmutova společenského vzestupu je výstavba skalní hrobky, kterou si nechal vytesat do úbočí kopce Šéch Abd el-Kurna, který dominuje této části thébské nekropole. Odsud je možné dohlédnout až ke chrámům v Karnaku a Luxoru na druhém břehu Nilu. Na okraji lomu přiléhajícího k Hatšepsutinu chrámu si nechal vybudovat druhou hrobku, která je vlastně dlouhou chodbou nořící se 60m do hlubin země.

Pro Senenmuta příznivé roky vlády královny Hatšepsut připomíná mnoho soch. Některé z nich dokonce dostal darem od královské rodiny. Sochy překvapují originalitou a pózami, které na nich královský oblíbenec zaujímá. Asi deset soch jej zachycuje jako poručníka Neferure.

Senenmutův pád

Zatímco po tři čtvrtiny Hatšepsutiny vlády byl Senenmut u všeho podstatného, po smrti dcery královny Hatšepsut Neferure zřejmě upadl v nemilost. Možná se příliš sblížil s mladým Thutmose III. a tak si vysloužil zlobu královny Hatšepsut. Těžko říci jaký byl asi vztah pozdějšího velkého dobyvatele Thutmose III. k muži, který tolik pomáhal jeho tetě zbavit jej moci. Jeho jméno stejně jako jméno královny Hatšepsut bylo stesáno z mnoha staveb. To je doklad Thutmosovy snahy přepsat dějiny ve svůj prospěch. 

Senenmut a Hatšepsut

O jeho vztahu s královnou Hatšepsut koluje několik verzí - nejčastěji se ale zmiňují dvě. První vidí Senenmuta jako sebevědomého a ambiciózního architekta, který se spikl s královskou vdovou, aby společně převzali moc. Druhá jej popisuje jako skvělého správce, ke kterému chovala královna něžný cit a oba se pak stali oběťmi pomstychtivého faraona. Ani pro jednu verzi však neexistuje důkaz a jeho postava tak stále zůstává tajemnou postavou v dějinách Egypta.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.