fbpx
Niuserre
Niuserre, kartuš faraona

Niuserre nastoupil na trůn po smrti svého staršího bratra Raneferefa. Jeho otcem byl faraon Neferirkare a matkou Chentkaus II. (stejně jako v případě jeho staršího bratra Raneferefa). A byla to právě Chentkaus II., která zajistila po raneferefově smrti moc svému mladšímu synovi. Některým dvořanům se pak dostalo odměny jako Ptahšepsesovi, který se stal vezírem a Niuserrovým zetěm (jeho mastaba je největší nekrálovskoou stavbou ve Střední říši).

Z dochovaných pramenů víme, že došlo k několika konfliktům s Libyjci a pravděpodobně i na Sinajském poloostrově. Zde se pak za jeho vlády těžila měď a tyrkys. Existují také důkazy o tom, že faraon obchodoval se zemí Punt, odkud dovážel malachit, myrhu, elektrik a vzácné ebenové dřevo.

Stavitel Niuserre

Niuserre vládl 31 let a za tu dobu dokončil komplex svého otce a bratra, ale nesměl zapomenout pochopitelně především na sebe. Stejně jako ostatní faraoni 5. dynastie stojí i Niuserreova pyramida v Abúsíru. Měl povinnost dokončit rozestavěné hrobové komplexy otce (Neferikarea), matky (Chentkaus II.) a staršího bratra (Raneferefa) a tak vybrat správné místo pro pyramidu bylo těžké.

Niuserre kromě pyramidy v Abúsíru postavil sluneční chrám v Abú Goráb. Toto místo je "magické" tím, že se zde protínají dvě přímky - nejjižnější hranice memfidské nekropole se slunečním chrámem v Heliopoli a spojnice vrcholku Veserkafovy pyramidy s Chufuovou pyramidou v Gíze.

Niuserre

faraon Niuserre (socha zdvojení)

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.