Starověký Egypt - zajímavosti od Nilu - Starověký Egypt

O egyptské kultuře s Hanou Vymazalovou

Napsal Felgr Pavel on .

Tajemnice Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze PhDr. Hana Vymazalová, PhD. se ve svém výzkumu zaměřuje na hospodářství Staré říše, královské zádušní kulty a na staroegyptskou matematiku.

Koupele a osobní hygiena starověkých Egypťanů

Napsal Felgr Pavel on .

Koupelny ve starověkém Egyptě-Datují se již od doby 2000 let př.n.l. a staří Egypťané byli mezi prvními, kdo si v širokém měřítku osvojil horkou koupel pro její terapeutickou hodnotu. Tyto horké koupele zahrnovaly vodou naplněnou kalderu1, která byla zahřívána umisťováním doruda rozpálených kamenů do vody.

Ministerstvo památek nabízí roční vstup na všechna naleziště

Napsal Felgr Pavel on .

Od září bude Ministerstvo památek nabízet pas pro roční vstup na všechna naleziště a do muzeí v Egyptě (opakované návštěvy) s výjimkou hrobky královny Nefertari a Sethi I., a to za 3400 egyptských liber pro cizince a obyvatele arabské národnosti žijící v Egyptě a za 2900 liber pro cizince, kteří v Egyptě pracují pro zahraniční diplomatické mise a mezinárodní organizace.

Alexandrijská knihovna - mýtus a skutečnost

Napsal Nakládalová Ivana on .

Slavná knihovna v Alexandrii nebyla zničena požárem. Pravda o jejím zániku je smutná a ošklivá - trvala po mnoho staletí. Jednou z největších tragédií starověku, zvěčnělou v mýtech a zobrazenou nejen v Hollywoodských filmech, je požár Alexandrijské knihovny. Ale realita byla mnohem méně dramatická a romantická. Alexandrijská knihovna „zemřela“ v důsledku škrtů v rozpočtu.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě