Starověký Egypt - zajímavosti od Nilu - Starověký Egypt

Generál Džehuti a pohádka Ali Baba a 40 loupežník

Napsal Nakládalová Ivana on .

Francouzský generální konzul v Egyptě, Bernardino Drovetti kopal nejenom v Homérových "Stobranných Thébách", ve kterých nedal šanci Italovi Belzonimu, ale i v dalších oblastech. Jeho nejpozoruhodnější objev se uskutečnil v Sakkáře roku 1824, kdy vykopal hrobku egyptského hrdiny - generála Džehutiho.

Lidmi i bohy zapomenutá Síwa

Napsal Nakládalová Ivana on .

Síwa leží na okraji Velkého písečného moře a ačkoliv k ní podle mapy můžete dorazit několika cestami, jediná opravdu sjízdná vede přímo od Středozemního moře.

Nabta Playa - dokonalý vesmírný atlas v písku

Napsal Nakládalová Ivana on .

Hluboko v jižní núbijské poušti objevila skupina archeologů pod vedením Freda Wendorfa v r. 1973 náhodou úlomky zkamenělin. Domnívají se, že se jedná jen o kamenné výčnělky v písku. Posadí se na ně, odpočívají, krátce posvačí a náhle si uvědomí, že sedí na usazeninách, tzv. playa. V posledních několika desítkách tisíc let docházelo v Africe k různým změnám počasí. Díky nim vznikají na jihu sezónní jezera, nazývaná "playa".

Za severní stěnou hrobky Tutanchamona objeveny 2 nové místnosti

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptologové se přiblížili k vyřešení jedné z největších záhad starověkého Egypta - tajemství hrobky faraona Tutanchamona. Předběžné výsledky skenování Tutanchamonovy hrobky odhalily, že se za ní na 90 procent nacházejí další dvě místnosti. V nich může být pohřbena královna Nefertiti.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě