fbpx

Nesbanebdžeda nahradil na egyptském trůnu Amenemnesut a stal se druhým faraonem 21. dynastie. Na trůn nastoupil po smrti Nesbanebdžeda, ale jeho vláda trvala jen 4 roky.  V roce 1940 objevil Pierre Montet hrobku jeho nástupce Pasbachaenniuta I. a v ní i trůnní jméno Amenemnesuta. Tento nález potvrdil existenci a vládu tohoto faraona  (The Third Intermediate Period in Egypt – Kenneth Anderson Kitchen).

Dokud neobjevil Montet jeho trůnní jméno, nebylo jisté, zda opravdu žil a vládl. Nebyly totiž nalezeny žádné předměty s jeho jménem. Jediná zmínka o něm pocházela z Manethova seznamu. Jako druhého faraona 21. dynastie uvádí Manetho jméno Nefercheres. Jméno Nefercheres je trůnním jménem faraona. Nyní můžeme říci, že po smrti Nesbanebdžeda vládl právě Amenemnesut.

Kresba dvou zlatých uzávěrů luku se jmény faraonů Amenemnesut a Pasbachaenniuta I. z 21. dynastie, nalezených Pierrem Montetem v roce 1940
Kresba dvou uzávěrů luku se jmény faraonů Amenemnesut a Pasbachaenniuta I. z 21. dynastie, nalezených Pierrem Montetem v roce 1940

 

 

kartuš faraona Amenemnesuta

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Nesbanebdžed (Smendes)
Nástupce: Pasbachaenniut I.
Doba vlády: 4 roky